Björn Wellhagen. BILD: Mäklarsamfundet

När Mäklarsamfundet nu släpper sin kvartalsundersökning Mäklarinsikt visar den att medlemmarna är optimistiska.

46 procent tror på stigande villapriser och ännu fler, 55 procent, på ökad efterfrågan. Utbudet misstänks dock förbli oförändrat för både villor och bostadsrätter, det säger 61 respektive 65 procent.

– Sommarens bostadsmarknad var betydligt hetare än vanligt och allting tyder på att det kommer att fortsätta så även under årets tre sista månader. Många mäklare tror på oförändrat utbud, stark efterfrågan och fortsatta prisökningar, säger Björn Wellhagen, vd, i en kommentar.

Dessutom spås att försäljningarna kommer att gå snabbt. Två av tre småhusmäklare bedömer att en villa säljs inom två till fyra veckor, och nästan lika många, 62 procent, tror samma för bostadsrätter.

– Att bostadsmarknaden så här långt är oberörd av den pågående coronakrisen beror i hög grad på att räntorna förväntas vara låga under lång tid och att de som gör affärer är de som redan äger sitt boende. De som förlorat jobbet och mer sällan äger sitt boende är ofta unga, vilket fördjupar den generationsklyfta som redan finns, säger Björn Wellhagen och passar på att kräva av regeringen att de ska hjälpa förstagångsköparna in på marknaden.

– Det kan långsiktigt motverka de sociala klyftor den här krisen oundvikligen för med sig.

Läs hela rapporten här.