Efter att Universitetskanslerämbetet (UKÄ) det senaste året genomfört en granskning av landets mäklarutbildningar har resultatet nu kommit – och det ser inte bra ut.
Bara tre av tio utbildningar får grönt ljus.

Bara tre av tio högskoleutbildningar i fastighetsmäkleri får grön stämpel för hög kvalitet efter Universitetskanslerämbetets årslånga granskning. De resterande sju har ”ifrågasatt kvalitet” på sina utbildningar, vilket innebär att de inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.

– Vi kommer att följa upp de utbildningar som inte fått omdömet hög kvalitet om ett år. Om de fortfarande inte kan visa hög kvalitet kan det examenstillstånd dit utbildningen hör granskas i sin helhet om det finns rimliga skäl till det, säger ansvariga utredaren Maria Nyman på UKÄ.

Dessa korrigeringar ska redovisas senast 20 februari nästa år.

Eftersom utbildningarna ser så olika ut – vissa är till exempel enbart påbyggnadsutbildningar, medan en ger kandidatexamen i nationalekonomi och en annan i företagsekonomi – har UKÄ fått designa sin utvärdering på ett nytt sätt.

– När vi annars utvärderar yrkesutbildningar, så som lärarutbildningar, är ju annars det vanliga att vi drar in tillståndet om uppföljningen inte leder till hög kvalitet. I den här utvärderingen har vi utvärderat de kurser som berör just fastighetsmäkleri och inte det övriga som ingår i utbildningen, säger Maria Nyman.

Utvärderingen inkluderar utbildningar om minst 60 högskolepoäng inom fastighetsmäkleri.

För granskningen står en bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentant, bland annat från Fastighetsmäklarförbundet och Fastighetsmäklarinspektionen.

De tre lärosäten som fått godkänt är Fastighetsförmedling, kandidatexamen fastighetsvetenskap, Malmö universitet; Fastighetsmäklarutbildning, Luleå tekniska universitet samt Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, kandidatexamen, Kungliga Tekniska högskolan.

Se detaljer hos Högskolekollen här.