Jenny Stenberg tillträdde i slutet av 2018 som vd för Fastighetsmäklarförbundet FMF och har nu meddelat styrelsen att hon önskar lämna sitt uppdrag till senare del av året för att gå vidare mot nya utmaningar.

Johan Linde, ordförande i FMF sedan 2019 beskriver idag förbundets framåtanda och kraft som otroligt dynamisk och FMF väljer nu att växla upp inför och med framtidens behov. En bredare styrelsesammansättning med stor och vid kompetens med representanter från olika medlemsföretag borgar för ett än starkare medlemsförbund som vågar ta förarsätet och driva aktuella branschfrågor. Inför nuvarande vd:s frånträde sker nu en rekryteringsresa. En spännande nyckelroll i tät samverkan med en aktiv styrelse där förbundet värdesätter branscherfarenhet inom mäkleri och ledarskap och där vi inte utesluter att tjänsten tillsätts från en driven kraft inom fastighetsmäklarkåren.

– Uppdraget på FMF har betytt mycket för mig. Jag har fått möjligheten att vara med och förändra och påverka i stort som smått. Det är en givande arbetsplats och bransch som står inför utmanande tider där mycket kan hända kan om man gör det tillsammans. Tillsammans med styrelsen finns en enorm drivkraft där FMF står stabilare än någonsin förr och är redo att lyfta till än högre nivåer så det passar bra att låta en ny ledarkraft komma in och driva förbundet vidare, säger Jenny Stenberg.

Arbetet med att rekrytera en efterträdare är påbörjat och leds av ordförande Johan Linde som per dags datum varit en ambassadör och medlem i förbundet sedan 1998.

– Resan tillsammans gör vi enade och samlade och där nya fastighetsmäklarkapitel kommer skrivas och få publicitet och genomslagskraft, avslutar Johan Linde, ordförande FMF.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.