Carolina Stegman, vd Stegman Juristbyrå.

I höstas skrev jag om vad som händer om man som fastighetsmäklare får förmedlingsuppdraget uppsagt och hur man då som fastighetsmäklare ska agera alternativt om man själv tar över ett uppdrag efter en annan mäklare. Vilken respons det blev på den artikeln!

Det som tydligt framkom var att ganska många mäklare har bristande kunskap kring vad ensamrätten faktiskt innebär. Låt oss därför reda ut det.

Jag hör ofta hur mäklare ger uttryck för att det inte alltid går så trevligt till mellan er. Den kollegiala stämningen infinner sig inte alltid när det handlar om vem som ska förmedla ett visst uppdrag. Det köps leads från bolag som ringer runt till bostäder som annonseras på Hemnet för att övertyga dessa säljare om att de ska byta fastighetsmäklare, det snackas skit om kollegor i branschen till kunder etc.

Mot bakgrund av det känns det angeläget att beröra ensamrätten så att varken ni som mäklare eller era kunder hamnar i en trist situation.

När man som kund skriver på ett förmedlingsuppdrag med ensamrätt i tre månader så är det inte så enkelt att kunden sedan bara kan kliva av uppdraget med två veckors uppsägningstid och sedan välja en ny fastighetsmäklare, utan att riskera konsekvenser.

Mäklaren som blir uppsagd kan aldrig kräva att hen ska få fullgöra uppdraget. Det som dock kan utgå är skadestånd. I mäklarsammanhang innebär det i princip, för att förklara det kortfattat, att man kan få ersättning för de faktiska kostnader som man lagt ner på förmedlingsuppdraget. Detta känner nog de flesta mäklare till.

Men, en uppsägning av förmedlingsuppdraget innebär inte per automatik en uppsägning av ensamrätten. Mäklaren har fortsatt rätt till sin provision om bostaden överlåts under ensamrättstiden, oavsett om köparen har anvisats av mäklaren eller inte. Denna rätt påverkas med andra ord inte när uppdraget sägs upp under ensamrättstiden.

Det är således inte så enkelt för en säljare att säga upp en mäklare och sedan förmedla bostaden via en annan mäklare, om det inträffar under den första mäklarens ensamrättstid, utan att det kan medföra konsekvenser för säljaren och även för mäklare nummer två, som ingen av den kanske har räknat med.

Säljaren och mäklaren nummer ett kan komma överens om att uppsägningen även ska omfatta ensamrättstiden men det sker inte per automatik och framför allt är det inte något som kunden kan tvinga mäklaren att gå med på.

Mäklare nummer två behöver vara vaksam på detta då det kan medföra konsekvenser gällande rätt till provision.

Mot bakgrund av ovanstående finns det därför ännu en anledning att ha en kollegial dialog kollegor emellan. Sannolikheten att mäklare nummer ett låter uppsägningen omfatta även ensamrättstiden är ju troligen större om dialogen mellan mäklare ett och mäklare två är trevlig. Nästa gång kanske det är ombytta roller.

Sammanfattningsvis bör man som mäklare vara väl insatt i vad som händer vid en uppsägning. När man som mäklare tar över ett uppdrag behöver man också säkerställa hur det ser ut med tidigare förmedlingsuppdrag så att man vet vilka förutsättningar man har att erhålla avtalat arvode. Köper ni tjänster för ett företag som säljer leads, ställ rätt krav på leverantören så att ni får vad ni betalar för. Varför betala för ett leads där det sedan visar sig att ni inte har rätt till full provision?

Såväl mäklarföretag, mäklare som kunder tjänar på en hög branschstandard.

– Carolina Stegman, jurist och vd Stegman Juristbyrå

 

Ta hjälp av våra kunniga experter
Vi fångar särskilt upp frågor och funderingar från blivande mäklare. Redaktionen letar svar bland personer med spetskunskap verksamma i olika delar av branschen. Mejla dina frågor till experterna@maklarvarlden.se.