Mäklarvärldens experter svarar på läsarnas frågor – mejla din fråga till experterna@maklarvarlden.se.

”Vad är nytt inom juridiken som man måste kunna nu som jord-, skog, och lantbruksmäklare?”

Svar: Den nya lagstiftningen innebär större omställning för fastighetsmäklarföretagen än för enskilda fastighetsmäklare. Jag jobbar därför med olika mäklarföretag för att ställa om verksamheten. Min bedömning är att det är de mäklarföretag som jobbar med jord och skog som behöver göra de största förändringarna i sin verksamhet. Här är ofta förutsättningen för verksamheten att fastighetsmäklare jobbar väldigt nära annan expertis, exempelvis skogliga rådgivare och jurister.

Såväl säljare som köpare har ofta ett behov av betydligt fler tjänster än just bara själva förmedlingen vid en försäljning och ofta finns det också en lång kundrelation där fastighetsägaren på olika sätt behövt hjälp även under ägandet av sin fastighet. När den nya lagstiftningen nu omfattar hela bolaget finns ett behov av att se över hur man arbetar med bland annat det lagstiftaren kallar ”förtroenderubbande verksamhet”. Exempelvis får fastighetsmäklare och skogliga rådgivare svårt att utföra olika tjänster till sina kunder inom samma bolag, som man tidigare gjort. Det komplexa i detta blir också att kunderna starkt efterfrågar fler tjänster än enbart själva förmedlingstjänsten för att ens kunna sälja eller köpa fastighet. Kunden upplever, i motsats till lagstiftaren, de omkringliggande tjänsterna som förtroendeskapande snarare än förtroenderubbande.

Jag har förmånen att arbeta som konsult åt bland annat Ludvig & Co, som är marknadsledande rådgivare inom jord och skog. Här gör man en stor förändring i samband med den nya lagstiftningen. Ludvig & Co, som i dag tillhandahåller fem olika tjänsteområden; fastighetsförmedling, juridik, affärsrådgivning, skatt och ekonomi, kommer bryta ut sin fastighetsförmedlingsverksamhet och genomföra flera stora förändringar för att anpassa sig till de nya kraven. Min bedömning är att fler mäklarföretag behöver se över detta. Många har inte riktigt landat i vad det innebär för deras verksamhet men för Ludvig & Co:s del har det känts viktigt att ligga i framkant även här.

– Carolina Stegman, som med över 25 år i branschen som såväl mäklare, jurist och vd för FMF i dag driver Stegman Juristbyrå för fastighetsmäklare och deras kunder.