En bostadsrättsinnehavare är själv skyldig att hålla sin lägenhet i gott skick, enligt bostadsrättslagen.
Vad som räknas till bostaden och till huset i övrigt varierar dock beroende på bostadsrättsföreningens stadgar.

Ej det aktuella badrummet. BILD: Adobestock

Det visar sig inte minst i ett nytt avgörande i Högsta domstolen angående ett badrum med vattenburen golvvärme. Frågan var huruvida denna golvvärme vid problem var den boendes eller föreningens ansvar.

– Enligt föreningens stadgar ansvarade bostadsrättshavarna för lägenhetens inre, till vilket enligt stadgarna räknades bland annat golv. Ordet golv är inte entydigt och måste tolkas mot bakgrund av till exempel villkorets syfte och ändamål, säger Svante O Johansson, domare i Högsta domstolen, i ett uttalande.

I detta fall angav stadgarna att innehavarens ansvar avsåg ”inre” golv, vilket HD nu fastställt kan tolkas som en precisering av att det handlar om ytskikt. Golvvärme är generellt placerad under ytskikten, varför ansvaret därmed faller på föreningen.

– Rättsfallet illustrerar vikten av att bostadsrättsföreningarnas stadgar utformas på ett så tydligt sätt som möjligt. Med tydliga stadgar kan man undvika diskussioner om vem som ska stå för underhåll och reparationer av olika delar av lägenheten, säger Svante O Johansson.

Bostadsrättsföreningen får nu utöver reparationerna betala innehavarnas rättegångskostnader.

Läs hela domen här.