En mäklare som fotograferade ett hus utan att inhämta samtycke får en erinran av Fastighetsmäklarinspektionen.

Mäklaren hade fått en förfrågan från en privatperson om att bedöma värdet på fastigheten, vilket han tolkade som intresse för ett eventuellt köp. Så han åkte ut till huset för att bedöma det, och tog utvändiga bilder.

Det han inte gjorde var att fråga ägaren om lov. Denna, som också anmälde tilltaget, hade inte beställt någon värdering av huset eller givit tillåtelse att beträda fastigheten.

Han skriver i anmälan att det är ”oacceptabelt, oetiskt och obehagligt att man som fastighetsmäklare i sin yrkesroll kan gå bakom ryggen på en fastighetsmäklare”, och att han är oerhört kränkt.

Mäklaren menar å sin sida att han bara tog några bilder med mobilkameran och anser inte att han har agerat oaktsamt mot ägaren.

Fastighetsmäklarinspektionen håller inte med, utan anser att en mäklare bör ”visa tillbörlig respekt och aktsamhet mot de personer som mäklaren kommer i kontakt med i sin yrkesutövning” och att hans agerande vid smygfotograferingen inte kan anses uppfylla kraven på omsorg.