Björn Wellhagen, tf vd Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundets styrelse har utsett Björn Wellhagen till tillförordnad vd och koncernchef för Mäklarsamfundet. Detta efter att ordinarie vd och koncernchef Jonas Rosén lämnat sitt uppdrag med omedelbar verkan. Rekryteringen av en ny ordinarie vd har inletts.

Björn Wellhagen, som tidigare arbetat som ordinarie vd och koncernchef för Mäklarsamfundet, har utsetts till tillförordnad vd och koncernchef av Mäklarsamfundets styrelse. Detta efter att vd och koncernchef Jonas Rosén lämnat sitt uppdrag.

– Mäklarsamfundets styrelse är enig i att Jonas Rosén inte har den profil som behövs för att ta branschorganisationen så väl som koncernens bolag in i framtiden. Mot den bakgrunden har en tillförordnad vd med god kännedom om organisationen nu utsetts och rekrytering av en ordinarie vd inletts, säger Anders Edmark, styrelseordförande Mäklarsamfundet.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.