I november förra året tillsatte statsminister Magdalena Andersson sin nya regering. Tidigare EU-parlamentarikern Johan Danielsson blev utsedd till bostadsminister. Med några frågor hälsar Mäklarvärlden honom välkommen.

Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. BILD: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Hej Johan! Grattis till ministerposten! Hur känns det?
Hej! Tusen tack! Det känns väldigt bra. Jag är taggad att åstadkomma så mycket jag kan under året. Jag ser fram emot att upprätthålla den historiskt höga byggtakten, att jobba för att människor har råd att bo i det som byggs – oavsett om det är hyresrätter, bostadsrätter eller villor – och att göra allt för att det ska byggas bostäder i hela landet, så att den gröna jobbtillväxten inte stannar av.

Hur är det att vara minister?
Det är fantastiskt roligt. Jag lär mig en massa nya saker hela tiden, och träffar många intressanta människor. Det är förstås också en krävande roll, men framför allt är det roligt och intressant.    

Det var flera skiften på den här ministerposten under förra året. Vad tror du gör just dig lämpad som bostadsminister?
För det första är jag socialdemokrat. Det är både en stor ära, och innebär förstås ett stort ansvar, att vara den första socialdemokraten på posten sedan 2006. Jag ska visa att det gör skillnad vilka prioriteringar man har som statsråd. När det handlar om min personliga lämplighet känner jag mig trygg i min bakgrund i Europaparlamentet och inte minst mina många år på LO, Landsorganisationen i Sverige. Jag vet hur viktig bostadsfrågan är för människor.  

Hur skulle du vilja att till exempel amorteringskrav och kontantinsatsregler var formulerade?
När det gäller åtgärder som amorteringskraven, anser regeringen att de har fungerat väl, i bemärkelsen att de har bidragit till att de hushåll som påverkas av åtgärderna lånar lite mindre och köper något billigare bostäder samt amorterar mer än om amorteringskraven inte hade varit på plats. Sammantaget har detta minskat riskerna som är förknippade med hushållens skuldsättning, både i enskilda hushåll och i samhällsekonomin i stort. Vi vet dock att det finns svårigheter med inträdet på den ägda bostadsmarknaden, inte minst för unga. Det är därför regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden, bland annat förslag på utformning av ett statligt startlån för förstagångsköpare. Förslagen lämnas senast den 31 mars 2022. Jag vill inte föregå utredningen på något sätt utan kommenterar frågor kopplat till utredningens innehåll efter att den presenterats.

När har du byggt bort bostadsbristen?
Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Nu måste vi gå vidare. Vi ska hålla den höga byggtakten uppe och den socialdemokratiska kongressen har pekat ut ett nytt mål till år 2030 att en halv miljon nya bostäder påbörjas.

Vad tycker du annars blir dina viktigaste frågor och vad tycker du är rimligt att du ska hinna med vad gäller bostadsfrågorna fram till valet? 
Statsminister Magdalena Andersson har varit tydlig i sina prioriteringar: Vi ska minska segregationen, bekämpa brottsligheten och skapa förutsättningar för den gröna jobbtillväxt som nu pågår i vårt land. För att klara av det krävs en bostadspolitik för fler bostäder över hela landet som vanligt folk har råd att bo i. Det betyder att vi ska upprätthålla den historiskt höga byggtakten, att vi ska se till att människor har råd att bo i det som byggs – oavsett om det är hyresrätter, bostadsrätter eller villor – och vi ska säkerställa att det byggs bostäder i hela landet, så att den gröna jobbtillväxten inte stannar av. Att det är snart är val är förstås en utmaning, men det är en utmaning jag gärna tar mig an. Magdalena Andersson har ju varit tydlig när hon sagt att hon inte tillträdde som statsminister med sikte enbart för de kommande tio månaderna, utan de tio kommande åren.

När flyttade du själv senast och vad är din erfarenhet av fastighetsmäklare? 
Jag flyttade till villa för fyra år sedan. Har bara goda erfarenheter av fastighetsmäklare. 

Vad gör du efter valet?
Det får vi se! Jag är helt fokuserad på tiden fram till valet och att vara med och bidra till en socialdemokratisk valseger.


Fakta Johan Danielsson

Född: 1982 i Borlänge.

Bor: Älvsjö.

Drömboende: Under småbarnsåren villa.

Familj: Sambo och tre barn.

Bakgrund: Före detta europaparlamentariker med lång bakgrund i den svenska fackföreningsrörelsen.

Fritidsintresse: Mat, läsning och ishockey.