Mäklare varnad för felaktigt påstående

Fastighetsmäklarinspektionen varnar en mäklare som i annons marknadsfört en fastighet som strandtomt trots att den inte var det.

Bilden är ej från den aktuella stranden.

På två ställen i annonsen kallas den för strandtomt, men någon strand tillhör inte tomten. Anmälaren uppgav i sin anmälan att mäklaren ”har använt sig av falsk marknadsföring då han har benämnt en fastighet som en strandtomt trots att den låg långt från stranden”.

Fastighetsmäklarinspektionen håller alltså med och skriver att mäklaren ”har både i en webbannons och i objektsbeskrivningen marknadsfört den aktuella fastigheten som en fastighet med ”strandtomt”. Utifrån vad som framkommer av handlingarna i ärendet är det klarlagt att någon strand inte tillhörde den aktuella fastigheten”.

De menar att det inte räcker att de rätta förhållandena framgått av tillgängliga fastighetskartor.

Mäklaren själv understryker att han hädanefter kommer att marknadsföra liknande fastigheter som ”sjönära”.