Ett antal olika undersökningar har ett dagens ljus i januari, och samtliga visar att fler både vill och kommer att fortsätta jobba hemifrån i större utsträckning även efter att pandemin dämpat sig.

Dagens Industri rapporterar om en arbetsgivarundersökning av Sifo och matservicebolaget Sodexo som visar att 16 procent av företag med fler än 50 anställda kommer att fortsätta med hemarbete, att jämföra med fyra procent innan. Bara en fjärdedel av arbetsgivarna uppger att ingen kommer att göra det.

– Det har gjorts en del undersökningar om hur arbetstagarna ser på hemmaarbetandet och vi ville göra en på arbetsgivarsidan för att höra deras perspektiv. Vad vi fick veta var att våra farhågor har slagit in, att vi aldrig kommer gå tillbaka till kontorsjobb som det var innan pandemin. Vi ser tydligt bland de 700 tillfrågade bolagen att det har skett ett paradigmskifte över hela landet, säger Sodexos strategichef Henrik Järleskog till DI.

En annan undersökning är gjord av analysföretaget Netigate och handlar just om arbetstagarna. TV4 rapporterar att tre av fyra vill jobba hemma mer också efter krisen. I dag jobbar 53 procent helt eller delvis hemifrån jämfört med 42 procent i våras, och de tycker att det går bättre och bättre. Det negativa ligger i det sociala arbetslivet.

En Novusundersökning beställd av fackförbundet Akavia visar att hemarbetet har bidragit till minskad stress och högre välbefinnande.

– De två absolut viktigaste aspekterna för att öka nöjdheten ytterligare med hemarbetet är bättre ergonomi och bättre sociala kontakter med kollegorna. Därefter följer färre störande moment, säger Akavias ordförande Lee Wermelin i ett uttalande.

Ett problem är att bara en av tre har en funktionell arbetsplats hemma, men Lee Wermelin tror att krisen kan skapa förutsättningar för en utveckling av svenskt arbetsmiljöarbete.

Samtidigt har Sveriges Bostadsrättscentrum tittat i spåkulan och sett att bostadsrättsföreningar satsar på utrymme för coworking 2021 – och att de kan behöva ta fram gemensamma kontorsytor för sina boende.

– Vi spår en framtid där vi kommer arbeta allt mer aktivitetsbaserat och då är det väldigt smidigt att ha en separat kontorsdel för de boende. Bostadens värde kan höjas då man inte behöver ha extra utrymme för kontor i lägenheten, säger regionchefen Jesper Kristensen i Fastighetsnytt.

Hur det verkligen blir återstår att se, men ett skifte i arbetsliv och bostadsbehov tycks oundvikligt.