Ungas tro på lägre bostadsräntor kan påverka huspriser

Unga personer tror mer på långsiktigt låga boräntor än äldre. Det visar en ny vetenskaplig studie gjord av forskare på Örebro universitet.

Upptäckten kan ha betydelse för hur bostadspriserna utvecklas, rapporterar Sveriges Radio.

En av forskarna, Pär Österholm, säger till Ekonomiekot att de i yngsta gruppen inte sett så mycket annat än förhållandevis låga räntor under sitt vuxenliv.

– Riksbankens styrränta har ju under den här perioden varit väldigt låg och det har medfört att boräntorna också har varit låga. Och har man inte sett någonting annat är det väl ganska naturligt att man tror att räntorna alltid kommer att vara låga.

Grunden till studien är Konjunkturinstitutets månatliga barometer mellan 2010 och 2017, där forskarna jämfört hur olika delar av befolkningen svarat. Och ju yngre de är, desto lägre boräntor förväntar de sig.

Dessa förväntningar på låga månadskostnader, menar Pär Österholm, kan leda till håg att betala mer i inköpspris.

– De som har väldigt mycket lägre ränteförväntningar kommer då rimligen också ha högre husprisförväntningar. De yngre är ju de som i hög utsträckning går in på bostadsmarknaden och om de då utgör en större andel av dem som köper så kommer det ju att påverka bostadspriserna, säger han till Ekonomiekot.

Andra, mindre faktorer, som avgör ränteförväntningar är utbildning – fler högutbildade än lågutbildade tror på lägre räntor – och huruvida man redan äger en bostad. De som redan gör det tror också på lägre räntor.

Studien heter ”A micro-data analysis of households’ expectations of mortgage rates” och kommer att publiceras här i december.