Det blir allt vanligare att bostadsrättsföreningar installerar laddplatser för el- och hybridbilar. Och det kan göra en bostadsrättsförening mer attraktiv och öka värdet på lägenheterna, menar Bostadsrätternas styrelserådgivare, juristen Rikard Wahlstrand.

– I takt med att antalet elbilar ökar, växer behovet av laddmöjligheter, säger han i tidningen Din Bostadsrätt.

Din Bostadsrätt skriver att det i dag finns cirka 70 000 laddbara bilar i Sverige och att det väntas mångdubblas om bara några år. De intervjuar en bostadsrättsförening i Lund som installerade laddplatser för ett år sedan.

– Vi vill ligga i framkant. Detta är en viktigt satsning för framtiden, säger Patrik Hermansson som sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen och själv har elbil.

Carlsro, som föreningen heter, har 153 lägenheter och fyra laddplatser fördelade på två stolpar.

– Investeringen gick på sammanlagt cirka 110 000 kronor. Vi fick statlig bidrag för hälften av kostnaden, vilket var viktigt för att vi skulle kunna göra detta, säger Patrik Hermansson till Din Bostadsrätt.

Det statliga bidraget var en del i det så kallade Klimatklivet som varit aktivt de senaste åren. Hur det blir i år är ännu oklart.

– Just nu går det inte att söka några pengar. Anslaget togs bort i den budget som riksdagen antog i december, säger Nanna Wikholm, projektledare på Naturvårdsverket.

Klimatminister Isabella Lövins pressekreterarer Jakob Lundgren säger dock till Din Bostadsrätt att regeringen i vårbudgeten kommer att föreslå nya pengar till Klimatklivet.