Skärpt amorteringskrav fel väg att gå | Mäklarvärlden

Skärpt amorteringskrav fel väg att gå

Fredag den 8 september var sista dagen att lämna yttrande över Finansinspektionens förslag om ett skärpt amorteringskrav. Mäklarsamfundet ställer sig inte bakom förslaget. Det drabbar fel grupper och riskerar att förstärka inlåsningseffekterna på en redan trögrörlig bostadsmarknad. Förslaget kan också få negativa konsekvenser för arbetsmarknaden och för tillväxten.

De negativa konsekvenserna med förslaget om ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter överskuggar de positiva effekter som förslaget skulle kunna ha på hushållens skuldsättning. Därför motsätter sig Mäklarsamfundet förslaget. Det är ytterligare ett exempel på en åtgärd som syftar till att begränsa hushållens möjligheter att finansiera sina bostadsaffärer, alltså i praktiken att försöka minska efterfrågan på bostäder. Detta i ett läge där Boverket rapporterar att 255 av 290 kommuner har bostadsbrist, allt fler unga vuxna tvingas bo kvar hemma och tillväxtregionerna skriker efter arbetskraft utan tillgängligt utbud av bostäder.

– Vi bedömer att de negativa konsekvenserna av ett skärpt amorteringskrav är av sådan omfattning att det inte är möjligt för oss att ställa oss bakom förslaget. Det krävs ett samlat grepp för att komma till rätta med problemen på bostadsmarknaden och mer fokus på grundorsaken, den stora bostadsbristen, säger Ingrid Eiken Holmgren, vd Mäklarsamfundet.

De skäl som Mäklarsamfundet grundar sitt ställningstagande på sammanfattas nedan:

  • Relativt få träffas av åtgärden. Med fortsatt bostadsbrist, låga räntor och god konjunktur kommer dämpningen av hushållens skuldsättning att vara begränsad samtidigt som vissa grupper får ännu svårare att finansiera sin bostadsaffär.
  • De som träffas av åtgärden är i hög grad grupper som antingen redan idag har svårt att ta klivet in på bostadsmarknaden, till exempel unga vuxna, eller som skulle behöva flytta i större utsträckning än idag för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, till exempel pensionärer.
  • När bara de som har eget kapital eller föräldrar med tillräcklig kreditvärdighet ges möjlighet att etablera sig på den ägda bostadsmarknaden leder det till negativa fördelningseffekter. Med svårigheter att flytta dit jobben finns följer dessutom problem för arbetsmarknaden som i sin tur påverkar tillväxten.
  • Allt fler tvingande åtgärder riktade mot hushållen har minskat bolånetagarens förhandlingsutrymme. Ett skärpt amorteringskrav skulle kringskära förhandlingsfriheten ytterligare, till men för konsumentinflytandet och konkurrensen på bolånemarknaden.

– Än har vi inte sett den fulla effekten av amorteringskravet som infördes 2016. Däremot visar statistik från Svensk Mäklarstatistik att prisutvecklingen förefaller återgå till lägre och mer normala nivåer. Att i det läget skärpa amorteringskravet ytterligare riskerar att göra det ännu svårare på bostadsmarknaden, inte minst för unga vuxna och pensionärer, avslutar Ingrid Eiken Holmgren.

Fastighetsmäklarbranschen i siffror

Att köpa eller sälja sin bostad är en av livets största affärer. Här spelar fastighetsmäklaren en nyckelroll för att skapa trygghet, transparens och tydlighet för både köpare och säljare...Läs mer

Sex av tio planerar att renovera nya bostaden

Hela 59 procent av som köpt en ny bostad senaste året planerar att renovera när de flyttat in. Att bygga om köket ligger högst upp på önskelistan, tätt följt av att göra om sovrummet...Läs mer

SkandiaMäklarna lanserar ny grafisk profil

SkandiaMäklarna avslutar inom kort det bästa året i företagets historia och fortsätter arbetet för att vara Sveriges ledande kvalitetsmäklare med lansering av ny grafisk profil. Företaget har tagit en stark premiumposition i m...Läs mer

Svag prisnedgång för bostadsrätter

Utvecklingen på bostadsmarknaden har varit ett hett debatterat ämne den senaste tiden. Nya siffror från Mäklarstatistik för oktober månad visar på en svagt negativ prisutveckling för bostadsrätter och oförändrad prisbild för...Läs mer

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden

Erik Olsson Fastighetsförmedling väljer att kommentera bostadsmarknaden efter att Mäklarstatistik presenterat sina senaste siffror: Marknaden präglas fortfarande av att de faktiska förutsättningarna är mycket goda med låga räntor och stark ekonomi, samtidigt...Läs mer

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Slut på snabba budgivningar och rekordpriser”

Ett fortsatt ökat utbud, osäkerhet kring framtiden och en anpassning till sjunkande priser karaktäriserade en bromsande bostadsmarknad i oktober. Priserna på bostadsrätter sjönk med 1 procent och har nu ett snittpris på strax över 2,5 miljoner eller 37 993 kronor...Läs mer

Kommentar till Mäklarstatistik: Tydlig avmattning på marknaden

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på svagt sjunkande eller stillastående bostadspriser runt om i landet. Vi kan se tendenser till avmattning i stora delar av landet. Framförallt i Stockholm märks en tydlig avvaktan och...Läs mer

Hammarbyspelaren Kennedy Bakircioglu säljer sin lägenhet

Hammarbykaptenen säljer sin lägenhet med Edward & Partners.   Kennedy Bakircioglu är en av Hammarbys största profiler och nu står han i begrepp att sälja sin lägenhet på Östermalm och han har valt Edward...Läs mer

Prisnedgång på bostadsmarknaden

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -1 procent samtidigt som villapriserna stått stilla. Årstakten för både bostadsrätter och villor i riket fortsätter sjunka och ligger nu på +4 procent respektive +7 procent. På tre...Läs mer

FI föreslår skärpt amorteringskrav

Finansinspektionen (FI) presenterade igår, måndag 13/11, förslaget om skärpt amorteringskrav. Efter beslut i FI:s styrelse överlämnas förslaget nu till regeringen för godkännande. FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS...Läs mer