Mäklarsamfundet positiva till utökad tillsyn över branschen

Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet välkomnar flera av förslagen i betänkandet Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Det skriver man i ett pressmeddelande. 

Vi är positiva till att företagen ska omfattas av fastighetsmäklarlagen och stå under tillsyn. Vi välkomnar också förslagen om att ingå avtal digitalt och att hålla objektsbeskrivningen tillgänglig. Det är viktiga anpassningar till en allt mer digitaliserad kundkommunikation.

Vidare fortsätter Mäklarsamfundet:

Vi ser förslagen som ett kvitto på att fastighetsmäklarbranschen är en viktig näring som måste ha rätt förutsättningar för att vad som för många är livets viktigaste affär ska kunna göras tryggt och enkelt. Där är en effektiv tillsyn viktig för både konsumenterna och för branschen, säger Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet.

För drygt ett år sedan tillsatte regeringen utredningen i syfte att lämna förslag för att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av reglerna i fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn. Samtidigt konstaterades redan i kommittédirektivet att den nuvarande fastighetsmäklarlagen i huvudsak fungerar väl och att det inte framkommit några problem som kan förknippas med fastighetsmäklarföretagen. Utredningen föreslår bland annat:

  • Att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

  • Att FMI ska ges möjlighet att göra lämplighetsprövningar av ägare och personer som sitter i mäklarföretagets styrelse. FMI ska även kunna ingripa mot en person i ledande ställning som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat att ett mäklarföretag brutit mot penningtvättsreglerna.

  • Att uppdragsavtal och depositionsavtal ska kunna ingås elektroniskt samt att det ska vara tillräckligt att fastighetsmäklaren håller objektsbeskrivningen tillgänglig för konsumenten.

  • Att fastighetsmäklarlagens bestämmelser kring förtroenderubbande verksamhet stärks.

Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg har deltagit i utredningsarbetet som expert.

– Utredaren har tagit intryck av branschens synpunkter. Vi har varit tydliga med vikten av att det personliga ansvaret för förmedlingsuppdraget kvarstår och att mäklaren också fortsatt är den som är part i avtalet med uppdragsgivaren. Den lösning utredningen slutligen kommit fram till är bra och bör ha förutsättningar att fungera väl. Förslagen om elektronisk underteckning och de som rör objektsbeskrivningen är också positiva. En ökad digitalisering underlättar kommunikationen med kunderna och har även positiva miljöaspekter då kraven på tryckt information minskar, kommenterar han.

Mäklare vill lätta på amorteringskravet

Lätta på amorteringskravet och sänk skatten vid en vinst på bostadsaffärer. Det är topp två på mäklarnas önskelista, enligt en ny kartläggning från Hemnet. Drygt 500 svenska mäklare deltog och av dessa vill 57 procent...Läs mer

Riksbyggens vd slutar flyga

Efter rapporten från FN:s klimatpanel om att vi vid rätt åtgärder kan stanna vid 1,5 grads global uppvärmning lägger Riksbyggen i en ny växel. Bland annat väljer vd:n Leif Linde bort flyget...Läs mer

Skor i hallen största störningsmomentet i hemmet

Hallen är det rum i bostaden svenskarna uppskattar minst, och i hallen är det förekomsten av skor som irriterar mest. Det visar en ny undersökning från Skanska och Kantar Sifo. Undersökningen ställer frågan vad...Läs mer

Skenande elpriser gör det dyrare att bo

Elkostnader för en bostad består av elhandel, elnät och skatter, och tillsammans har de höjt priserna med hela 20,5 procent på bara ett år. Största ökningen står elhandelspriserna för, 51,4 procent, men också skatt och...Läs mer

Nyproduktion nu samma pris som övriga utbudet

Medelutropspriset på nyproduktion i Stockholm ligger för första gången på länge i samma nivå som successionslägenheter. Det visar nya siffror från Booli. - Historiskt har trender på marknaden ofta börjat i Stockholm, s...Läs mer

Mäklare varnas för "inspirerande" skisser

En mäklare i Västra Götaland varnas av Fastighetsmäklarinspektionen för vilseledande marknadsföring. Detta efter att ha gjort ”inspirerande” beskrivningar och skisser om en lägenhets möjligheter. Bland annat ingick flera balkonger, en vind – som...Läs mer

Ännu en svensk mäklare i Barcelona

Nu öppnar Svenska Mäklarhuset ett kontor i Barcelona, ett av världens mest populära resmål. Detta då efterfrågan fortsatt visat sig stark på boenden i Spanien, och särskilt i områden som just detta med...Läs mer

Svenskarna vill helst bo med Mia Skäringer eller Johan Glans

Svensk Fastighetsförmedlings Bobarometer visar att 58 procent av svenskarna kan tänka sig en inneboende – och majoriteten av dessa vill att denna ska vara Mia Skäringer eller Johan Glans. Detta när de får välja bland k...Läs mer

Mäklarprosa bannad i Norge

Förskönande omskrivningar och målande språk är inte längre välkomna i norska bostadsannonser. Norges motsvarighet till Konsumentverket, Forbrukertilsynet, anser att obalanserat beskrivande texter kan strida mot norsk marknadsföringslag. Alltså har norska varianten av Blocket...Läs mer

Barnfamiljer mest intresserade av ny bostad

Mest aktiva på bostadsmarknaden just nu är barnfamiljer. Det säger 45 procent av fastighetsmäklarna tillfrågade i Mäklarsamfundets kvartalsvisa undersökning Mäklarinsikt. Där visas också att de frågor som spekulanterna frågar mest om just...Läs mer