Mäklarsamfundet positiva till utökad tillsyn över branschen - Mäklarvärlden

Mäklarsamfundet positiva till utökad tillsyn över branschen

Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet välkomnar flera av förslagen i betänkandet Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Det skriver man i ett pressmeddelande. 

Vi är positiva till att företagen ska omfattas av fastighetsmäklarlagen och stå under tillsyn. Vi välkomnar också förslagen om att ingå avtal digitalt och att hålla objektsbeskrivningen tillgänglig. Det är viktiga anpassningar till en allt mer digitaliserad kundkommunikation.

Vidare fortsätter Mäklarsamfundet:

Vi ser förslagen som ett kvitto på att fastighetsmäklarbranschen är en viktig näring som måste ha rätt förutsättningar för att vad som för många är livets viktigaste affär ska kunna göras tryggt och enkelt. Där är en effektiv tillsyn viktig för både konsumenterna och för branschen, säger Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet.

För drygt ett år sedan tillsatte regeringen utredningen i syfte att lämna förslag för att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av reglerna i fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn. Samtidigt konstaterades redan i kommittédirektivet att den nuvarande fastighetsmäklarlagen i huvudsak fungerar väl och att det inte framkommit några problem som kan förknippas med fastighetsmäklarföretagen. Utredningen föreslår bland annat:

  • Att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

  • Att FMI ska ges möjlighet att göra lämplighetsprövningar av ägare och personer som sitter i mäklarföretagets styrelse. FMI ska även kunna ingripa mot en person i ledande ställning som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat att ett mäklarföretag brutit mot penningtvättsreglerna.

  • Att uppdragsavtal och depositionsavtal ska kunna ingås elektroniskt samt att det ska vara tillräckligt att fastighetsmäklaren håller objektsbeskrivningen tillgänglig för konsumenten.

  • Att fastighetsmäklarlagens bestämmelser kring förtroenderubbande verksamhet stärks.

Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg har deltagit i utredningsarbetet som expert.

– Utredaren har tagit intryck av branschens synpunkter. Vi har varit tydliga med vikten av att det personliga ansvaret för förmedlingsuppdraget kvarstår och att mäklaren också fortsatt är den som är part i avtalet med uppdragsgivaren. Den lösning utredningen slutligen kommit fram till är bra och bör ha förutsättningar att fungera väl. Förslagen om elektronisk underteckning och de som rör objektsbeskrivningen är också positiva. En ökad digitalisering underlättar kommunikationen med kunderna och har även positiva miljöaspekter då kraven på tryckt information minskar, kommenterar han.

Bolånemarginalen sjunker hos bankerna

Den genomsnittliga vinstmarginalen hos bankerna har sjunkit från första till andra kvartalet. Det visar siffror från Finansinspektionen, FI.  FI publicerar bankernas bruttomarginal varje kvartal. Och även om marginalen är historiskt hög så har den varit p...Läs mer

Regeringen föreslår en skärpning av fastighetsmäklarlagen

Regeringen har tagit emot en en utredning som föreslår att dagens fastighetsmäklarlag ska ersättas med en ny. Tanken är att mäklarbolagen ska kunna granskas på samma sätt som enskilda mäklare av Fastighetsmäklarinspektionen...Läs mer

Mäklarsamfundet: Stabil sommarlunk på bostadsmarknaden

De senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik visar stillastående priser på bostadsrätter i riket och en mer blandad bild av bostadsrättsmarknaden i de tre storstadsområdena. Fritidshusmarknaden tappar fart jämfört med föreg...Läs mer

Oförändrade priser på sommarens bostadsmarknad

Priset på villor och bostadsrätter i landet har under den senaste månaden varit stillastående, det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. Det totala antalet försäljningar är lågt men normalt för...Läs mer

HusmanHagberg satsar i Bohuslän

HusmanHagberg fortsätter att expandera och öppnar nu kontor i Bohuslän. Franchisetagare är Elin Bergman och Ludvig Jakobsson har båda varit anställda som mäklare i bolaget tidigare. – För oss är det viktigt att man anpassar...Läs mer

Ökande antal av stugor och torp till salu

För första gången på flera år ökade antalet fritidshus ute till försäljning under senvåren och sommaren. Det visar siffror från Hemnet som Dagens Nyheter tagit del av.  – Enligt mäklarna går det...Läs mer

Bostadsrättsföreningars stadgar kan bryta mot lagen

Över hälften av landets bostadsrättsföreningar kan ha stadgar som är bryter mot lagen. Det visar siffror som Bolagsverket har tagit fram åt Sveriges Radio Ekot.  – Det är klart att det finns en risk att man gör...Läs mer

Fotbollsproffs sadlar om

Han har tidigare spelat i både Allsvenskan, i tyska Bundesliga samt i svenska fotbollslandslaget. Dessutom har han haft en lovande karriär som sportchef och expertkommentator. Men nu sadlar Matias Concha om till fastighetsmäklare och styr kosan ner...Läs mer

Mäklarduo tar över Bjurfors Bromma

Tillsammans har de över sju års erfarenhet av bostadsmarknaden i Bromma. Nu går Marcus Hjelte och Marcus Hemrin in som franchisetagare för Bjurfors Bromma. – Vi har jobbat tillsammans länge och vet att vi är ett bra team...Läs mer

Få oroar sig för sjunkande bostadspriser

YouGov har på uppdrag av Danske Bank intervjuat ett representativt urval av 5 040 vuxna svenskar från 18 år och uppåt om deras ekonomi. De tillfrågade har bland annat fått svara på frågor om sin pension, sitt sparande...Läs mer