• Erik Olsson kommenterar Mäklarstatistiks senaste siffror

  Erik Olsson Bostadsförmedling har lämnat sin kommentar efter Svensk Mäklarstatistiks senaste siffror:

  Erik Olsson Bostadsindex (EOBi) visar att förväntningarna och stämningen på bostadsmarknaden har dämpats jämfört med förra kvartalet. Prisförväntningarna är ändå höga i ett historiskt perspektiv. Trots förslag om att göra amorteringskravet mer kännbart genom att addera skuldkvot som en ny restrektion planerar visningsbesökarna att ha högre belåningsgrader än tidigare. Förväntningarna på bostadspriserna skulle ge en stabil bostadsmarknad det närmaste året. Minskningen av nettot mellan en tro på stigande och sjunkande bostadpriser, från 52 till 44 procent är stor, utan att vara så dramatisk. Bara 10 procent räknar med fallande priser, och endast 1 procent räknar med en prisnedgång på mer än 10 procent. Visningsbesökarna kalkylerar liksom förra kvartalet med en rörlig bolåneränta på 3,50 procent.

  Det är bra med stormarginal mellan visningsbesökarnas kalkylränta och dagens låga ränta nu när en högre inflation och uttalanden från Riksbanken tyder på att räntorna är på väg uppåt snarare än neråt. Den räntebufferten gör hushållen, bostadsmarknaden och hela den svenska ekonomin mindre känslig för räntehöjningar. Erik Olsson Bostadsindex visar även att var tredje visningsbesökare skulle leta efter en lite billigare bostad om bolåneräntorna fördubblas till 3 procent, som ändå är lågt historiskt. När en tredjedel av spekulanterna letar efter en billigare bostad påverkas marknaden på ett sätt som kan få spridningseffekter. Svaren i EOBi handlar dessutom om vad visningsbesökarna själva vill. Nu när hushållen vill låna mer än de får för bankerna är det är bankerna som sätter gränsen för hushållens betalningsförmåga och bostadsprisernas utveckling. Det betyder att bostadspriserna skulle påverkas mer om ett högre ränteläge kombineras med att bankerna ställer större krav i sin utlåning om bolåneräntorna ökar till 3 procent. Vad hushållen vill, och vad bankerna låter dem göra är två olika saker.

  EOBi visar att marknaden redan är mer nervös och orolig än före sommaren. Betydligt fler prioriterar en lägre risk för att försäljningen misslyckas framför en stor chans till riktig succé. Skillnaden är stor med tanke på att de fundamentala förutsättningarna är oförändrat goda. Vi räknar med att utbudet blir minst lika stort som nu under hösten så marknaden blir mer labil och spretig. Det ställer högre krav på mäklarens förmåga att få säljare med höga förväntningar att möta en selektiv köparsida som har många bostäder att välja bland. Då blir det ännu viktigare att vara noggrann i valet av mäklare.

  I Stockholm är marknaden motsägelsefull. Vi har ungefär lika många visningsbesökare som tidigare. Samtidigt finns det en avvaktande känsla med nervös osäkerhet i kombination med att spekulanterna inte har lika bråttom att hitta en ny bostad när det finns mycket att välja på och marknaden är mindre het. Andelen av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är kvar runt jämförelsevis låga 15procent.

  I Göteborg har hösten startat som den brukar med ett större utbud som ger en trögare marknad. Våra säljare får ändå höga försäljningspriser, men budgivningarna tar lite längre tid. Vi räknar med ett fortsatt stort utbud under hösten. Drygt 25 procent av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Göteborg säljs innan den publika huvudvisningen.

  I Malmöområdet är utbudet av villor fortfarande ganska lågt. Utbudet av lägenheter har ökat mycket så att marknaden är trögare med fler visningar innan försäljning. Tack vare mäklarnas hårda arbete får de som säljer med oss fortfarande höga försäljningspriser, trots att det är färre visningsbesökare per bostad. Vi räknar med att utbudet fortsätter att vara stort under hösten. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen cirka 15-20 procent.

  Dom: Par får inte lämna förhandsavtal

  En dom från Stockholms tingsrätt på tisdagen slår fast att ett par som ville dra sig ur ett förhandsavtal för en lägenhet på grund av försening inte har rätt att göra...Läs mer

  Valand dyraste hållplatsen i Göteborg

  Bostadssajten Booli har kartlagt bostadspriserna utmed Göteborgs spårvagnslinjer och konstaterar att det skiljer närmare 47 000 kronor mellan den dyraste och billigaste hållplatsen. Dyrast är Valand där det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger på 64 200 kronor. Därefter kommer Stenpiren...Läs mer

  Rekordmånga bostadsrätter på marknaden

  Vecka 20 innebar rekord i saluförda bostadsrätter på Hemnet. De var då uppe i 15 272. Det tidigare rekordet var från strax innan amorteringsskärpningen vintern 2018. Staffan Tell, talesperson på Hemnet, säger i ett uttalande att rekordutbudet beror p...Läs mer

  Etta i Stockholm vs paradvåning i Säffle

  En ny kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling i samarbete med Svensk Mäklarstatistik visar hur många kvadratmeter man får för en miljon kronor. I Säffle räcker pengarna till hela 354 kvadratmeter bostadsrätt, medan...Läs mer

  500 bostäder till Heden i Örebro

  Nu har detaljplanen för Heden i Örebro vunnit laga kraft. I den ingår 500 bostäder i bland annat flerbostadshus, stadsvillor och småhus. Området är även tänkt att få förskolor, en grundskola och två parker...Läs mer

  Äldre vill helst bo i hyresrätt

  Stockholms bostadsförmedling har gjort en kundpanelundersökning om vilken typ av bostad kunderna i bostadskön helst vill ha. Undersökningen visar att ju äldre de tillfrågade är, desto hellre vill de bo i hyresrätt. 62 procent av...Läs mer

  Generation Z vill bo i villa – men anser hyresrätt mest realistisk

  I höstas genomförde Boinstitutet via Ungdomsbarometern en undersökning om de ungas framtida boende. 2989 unga mellan 15 och 24 år svarade bland annat på hur de helst bor. Det visar sig att hela 40 procent vill bo i villa när...Läs mer

  Universumpris till Cecilia Calson

  I torsdags hölls Universum spring awards 2019 på Scandic Foresta i Stockholmsförorten Lidingö. Galan handlar om att uppmärksamma de företag och personer som anstränger lite sig extra för att bygga employer branding. En av vinnarna...Läs mer

  Gustav Larsson Sveriges mest trovärdiga mäklare

  Gustav Larsson på Husman Hagberg i Haninge är Sveriges mest trovärdiga mäklare. Det visade sig när rekommendationssajten Reco samlade sina omdömen för första kvartalet i år. - Jag tror att trovärdighet är A...Läs mer

  Stockholms villamarknad hetast i landet

  Hemnets klickindex för första kvartalet i år visar att villamarknaden i Stockholm är hetat i landet. Samtliga tre län med flest villaklick låg i Stockholms län, med Lidingö i topp. Ön fick i genomsnitt 380 klick...Läs mer