• Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden

  ErikOlsPå Erik Olsson Fastighetsförmedling tycker man fortfarande att bostadsmarknaden känns stark. Här kommenterar mäklarbyrån siffrorna från Svensk Mäklarstatistik som kom den 15 juni.

  Att marknaden sväljer en utbudsökning samtidigt som Finansinspektionen föreslår en ny typ av skärpt amorteringskrav via skuldkvoter är ett styrketecken. Kombinationen av bostadsbrist, stark ekonomi och unikt låg ränta ger höga priser. Samtidigt gör ett stort utbud inför sommarstiltjen att marknaden är minst lika spretig som tidigare. Det ställs höga krav på mäklaren för att få säljare med höga förväntningar att möta en selektiv köparsida som har många bostäder att välja bland.

  Erik Olsson Bostadsindex (EOBi) visar att förväntningarna och stämningen på bostadsmarknaden har dämpats till normalare nivåer, men visningsbesökarna har fortfarande historiskt höga förväntningar på bostadsprisernas utveckling. Förväntningarna på den egna hushållsekonomin är fortfarande överraskande låga, trots att de har ökat. EOBi visar att visningsbesökarna kalkylerar med en rörlig bolåneränta på 3,5 procent. Det är en stor ökning jämfört med föregående kvartal, men lågt i ett historiskt perspektiv. Den planerade belåningsgraden har minskat till en mer normal nivå mycket tack vare att färre planerar att låna mer än amorteringskravets övre gräns på 70 procent. Det är skönt att se att Erik Olsson Bostadsindex visar att hushållen och bostadsmarknaden blir lite mindre känsliga för ränteökningar och olika åtgärder för att minska hushållens bostadslån tack vare att de planerar sina bostadsköp baserat på lite högre kalkylräntor som ger större marginal till dagens unikt låga räntenivå i kombination med att man planerar att belåna bostaden mindre.

  Finansinspektionens nya förslag om att man måste amortera ytterligare 1 procent om man har lån som är större än 4,5 gånger bruttolönen ger en koppling mellan bostadsprisernas och lönernas utveckling. Man för in en helt ny dimension inom mandatet att utforma amorteringskravet. Med en sådan koppling skulle man kunna växla fokus från belåningsgrad till skuldkvot genom att mildra delen av amorteringskravet som fokuserar på belåningsgraden om de sammantagna reglerna visar sig få för stor effekt på bostadsmarknaden. Skuldkvot är mer träffsäkert än belåningsgrad om man oroar sig för hushållens räntekänslighet och hur de anpassar sin konsumtion när bördan av bostadslånen blir tyngre, snarare än risken för kreditförluster. Effekten av skuldkvoterna blir störst i storstäderna med Stockholm i spetsen där bostadspriserna är högst, även jämfört med lönerna. På Erik Olsson har vi en tumregel om att 1 000 kronor i ökad boendeutgift per månad sänker betalningsviljan för en bostad med cirka 100 000 kronor. Åtgärder nu gör att vi får en mindre räntekänslig bostadsmarknad så att behovet av riktigt stora och drastiska ingrepp i framtiden minskar.

  På Erik Olsson har vi haft få osålda bostäder. Gäller det resten av branschen blir delen av sommarens utbud som består av bostäder som inte har sålts i tidigare försök under året liten. Då förstärks scenariot där utbudet minskar mer än efterfrågan så att intresset för de få bostäderna som finns blir större. Det brukar gå bra att sälja bostäder även under sommaren trots att marknaden upplevs som död för att volymen minskar. I städer med många studenter, kan sommaren rent av vara en period med extra många som letar bostad inför terminsstarten.

  I Stockholm har utbudet stabiliserats på en hög nivå. Färre personer intresserar sig för varje bostad, och det är viktigare än på länge att säljaren och mäklaren planerar sin försäljning väl. Försäljningarna tar ofta lite längre tid trots att spekulanterna fortfarande är köpsugna nu när de har ett större utbud av bostäder att välja bland. Andelen av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är runt 15 procent sedan en tid tillbaka.

  I Göteborg har utbudet ökat så det är mycket större än normalt. Konkurrensen om köparna ökar och antalet visningsbesökare minskar. Villamarknaden är lika stark som tidigare. Försäljningstiden för lägenheter har ökat lite nu när det finns fler bostäder att välja bland. Snart inleds sommarens stora utbudsminskning. Då blir trycket större även på de få lägenheter som är till salu. Cirka 30 procent av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Göteborg säljs fortfarande innan den publika huvudvisningen.

  I Malmöområdet är marknaden fortsatt stark med ett utbud som påminner om 2016. Vi sätter nya prisrekord löpande. Det gör säljarna mer kräsna med högre prisförväntningar i hela Malmöområdet. Våra försäljningar går ändå jämförelsevis snabbt, men det kan behövas fler visningar. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen sjunkit till 15 procent.

  Dom: Par får inte lämna förhandsavtal

  En dom från Stockholms tingsrätt på tisdagen slår fast att ett par som ville dra sig ur ett förhandsavtal för en lägenhet på grund av försening inte har rätt att göra...Läs mer

  Valand dyraste hållplatsen i Göteborg

  Bostadssajten Booli har kartlagt bostadspriserna utmed Göteborgs spårvagnslinjer och konstaterar att det skiljer närmare 47 000 kronor mellan den dyraste och billigaste hållplatsen. Dyrast är Valand där det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger på 64 200 kronor. Därefter kommer Stenpiren...Läs mer

  Rekordmånga bostadsrätter på marknaden

  Vecka 20 innebar rekord i saluförda bostadsrätter på Hemnet. De var då uppe i 15 272. Det tidigare rekordet var från strax innan amorteringsskärpningen vintern 2018. Staffan Tell, talesperson på Hemnet, säger i ett uttalande att rekordutbudet beror p...Läs mer

  Etta i Stockholm vs paradvåning i Säffle

  En ny kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling i samarbete med Svensk Mäklarstatistik visar hur många kvadratmeter man får för en miljon kronor. I Säffle räcker pengarna till hela 354 kvadratmeter bostadsrätt, medan...Läs mer

  500 bostäder till Heden i Örebro

  Nu har detaljplanen för Heden i Örebro vunnit laga kraft. I den ingår 500 bostäder i bland annat flerbostadshus, stadsvillor och småhus. Området är även tänkt att få förskolor, en grundskola och två parker...Läs mer

  Äldre vill helst bo i hyresrätt

  Stockholms bostadsförmedling har gjort en kundpanelundersökning om vilken typ av bostad kunderna i bostadskön helst vill ha. Undersökningen visar att ju äldre de tillfrågade är, desto hellre vill de bo i hyresrätt. 62 procent av...Läs mer

  Generation Z vill bo i villa – men anser hyresrätt mest realistisk

  I höstas genomförde Boinstitutet via Ungdomsbarometern en undersökning om de ungas framtida boende. 2989 unga mellan 15 och 24 år svarade bland annat på hur de helst bor. Det visar sig att hela 40 procent vill bo i villa när...Läs mer

  Universumpris till Cecilia Calson

  I torsdags hölls Universum spring awards 2019 på Scandic Foresta i Stockholmsförorten Lidingö. Galan handlar om att uppmärksamma de företag och personer som anstränger lite sig extra för att bygga employer branding. En av vinnarna...Läs mer

  Gustav Larsson Sveriges mest trovärdiga mäklare

  Gustav Larsson på Husman Hagberg i Haninge är Sveriges mest trovärdiga mäklare. Det visade sig när rekommendationssajten Reco samlade sina omdömen för första kvartalet i år. - Jag tror att trovärdighet är A...Läs mer

  Stockholms villamarknad hetast i landet

  Hemnets klickindex för första kvartalet i år visar att villamarknaden i Stockholm är hetat i landet. Samtliga tre län med flest villaklick låg i Stockholms län, med Lidingö i topp. Ön fick i genomsnitt 380 klick...Läs mer