Bostadsrättens uppgång och fall | Mäklarvärlden

Bostadsrättens uppgång och fall

Bostadsbyggandet kommer mattas av 2019 enligt Prognoscentret.

2017 blir fjärde året i rad med stark tillväxt i byggandet. Tillväxten mattas dock av mot 2019 då bostadsbyggandet minskar.

Påbörjandet av nya bostäder passerar nu Boverkets tidigare behovsprognos om 70 000 bostäder per år. Det blir dock en kortvarig framgångssaga enligt Joel Jönsson, marknadsanalytiker på Prognoscentret.

– Att priserna på privatägda bostäder fortsätter öka trots kreditbegränsande åtgärder beror på att många gjort bostadskarriär. För outsiders, hushåll som ännu inte är etablerade på ägarmarknaden, är det mycket svårt att finansiera en ny bostad utan minst en lyckad bostadsaffär i bagaget.

När nu ytterligare kreditregleringar diskuteras samtidigt som räntan förväntas stiga kommer allt färre kunna köpa nyproducerat och bostadsprisökningarna bör dämpas, enligt Joel Jönsson.

– Hushållens vilja att teckna sig för nyproducerade bostadsrätter, där inflytt sker först om två år, minskar förhållandevis kraftigt om bostadspriserna vänder nedåt. Ett eventuellt tapp i bostadspriser gör därmed att påbörjandet av privatägda bostäder minskar. Hyresrättsbyggandet kommer kommer öka framöver vilket delvis kompenserar för det minskande bostadsrättsbyggandet.

Det finns därmed goda förhoppningar om att Boverkets nya behovsprognos om 66 000 bostäder per år trotts allt uppfylls, i alla fall under de kommande tre åren.

Byggandet av lokaler tog ordentlig fart under förra året. I år fortsätter uppgången på bred front då de kommersiella byggtyperna och industrin gynnas av den starka högkonjunkturen. Mot 2019 mattas högkonjunkturen av och då minskar påbörjandet av yrkesbyggnader efter flera års tillväxt.

Även renoveringsmarknaden ökar i år, trots minskad efterfrågan från konsumenter.

– Professionella fastighetsägare står för hela ökningen av bostadsrenoveringar i år. Hushållens renoveringar har sjunkit till följd av det minskade ROT-avdraget och införandet av amorteringskravet. I någon mån är marknaden förvånansvärt stark med tanke på att nivåerna idag är högre än 2014, dvs. drygt ett år innan ROT-avdraget sänktes.

Totalt växer den svenska byggmarknaden exklusive anläggning med 11 procent i år.

Fastighetsmäklarbranschen i siffror

Att köpa eller sälja sin bostad är en av livets största affärer. Här spelar fastighetsmäklaren en nyckelroll för att skapa trygghet, transparens och tydlighet för både köpare och säljare...Läs mer

Sex av tio planerar att renovera nya bostaden

Hela 59 procent av som köpt en ny bostad senaste året planerar att renovera när de flyttat in. Att bygga om köket ligger högst upp på önskelistan, tätt följt av att göra om sovrummet...Läs mer

SkandiaMäklarna lanserar ny grafisk profil

SkandiaMäklarna avslutar inom kort det bästa året i företagets historia och fortsätter arbetet för att vara Sveriges ledande kvalitetsmäklare med lansering av ny grafisk profil. Företaget har tagit en stark premiumposition i m...Läs mer

Svag prisnedgång för bostadsrätter

Utvecklingen på bostadsmarknaden har varit ett hett debatterat ämne den senaste tiden. Nya siffror från Mäklarstatistik för oktober månad visar på en svagt negativ prisutveckling för bostadsrätter och oförändrad prisbild för...Läs mer

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden

Erik Olsson Fastighetsförmedling väljer att kommentera bostadsmarknaden efter att Mäklarstatistik presenterat sina senaste siffror: Marknaden präglas fortfarande av att de faktiska förutsättningarna är mycket goda med låga räntor och stark ekonomi, samtidigt...Läs mer

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Slut på snabba budgivningar och rekordpriser”

Ett fortsatt ökat utbud, osäkerhet kring framtiden och en anpassning till sjunkande priser karaktäriserade en bromsande bostadsmarknad i oktober. Priserna på bostadsrätter sjönk med 1 procent och har nu ett snittpris på strax över 2,5 miljoner eller 37 993 kronor...Läs mer

Kommentar till Mäklarstatistik: Tydlig avmattning på marknaden

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på svagt sjunkande eller stillastående bostadspriser runt om i landet. Vi kan se tendenser till avmattning i stora delar av landet. Framförallt i Stockholm märks en tydlig avvaktan och...Läs mer

Hammarbyspelaren Kennedy Bakircioglu säljer sin lägenhet

Hammarbykaptenen säljer sin lägenhet med Edward & Partners.   Kennedy Bakircioglu är en av Hammarbys största profiler och nu står han i begrepp att sälja sin lägenhet på Östermalm och han har valt Edward...Läs mer

Prisnedgång på bostadsmarknaden

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -1 procent samtidigt som villapriserna stått stilla. Årstakten för både bostadsrätter och villor i riket fortsätter sjunka och ligger nu på +4 procent respektive +7 procent. På tre...Läs mer

FI föreslår skärpt amorteringskrav

Finansinspektionen (FI) presenterade igår, måndag 13/11, förslaget om skärpt amorteringskrav. Efter beslut i FI:s styrelse överlämnas förslaget nu till regeringen för godkännande. FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS...Läs mer