En av fyra pensionärer upplever att det är svårt att få tag i en anpassad bostad. Äldre riskerar att tvingas bo kvar i sina hus eller för högt upp i hisslösa lägenheter.
Det rapporterar PRO i ett nytt bostadspolitiskt program.

Åsa Lindestam, ordförande PRO. BILD: Anneli Nygårds

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, kräver i ett nytt bostadspolitiskt program att pensionärernas frihet ska bli en faktor i bostadspolitiken.

– Sveriges 2,3 miljoner pensionärer drabbas när bostadsmarknaden inte fungerar. Det är svårt att sälja huset och flytta till en hyresrätt med hög tillgänglighet. Äldre får problem när förmågan att gå i trappor blir sämre och lägenheten ligger på tredje våningen i ett hus utan hiss. Många gruvar sig och undrar om de kommer att beviljas plats i särskilt boende när de behöver det, säger Åsa Lindestam, ordförande i PRO, i ett uttalande.

Hon säger att bostadsfrågan handlar om frihet för pensionärer, vilket också lyfts fram i programmet.

KÄLLA: PRO

Undersökningen bakom ”Pensionärerna och bostaden – en rättighet och en frihet” har fått 15 000 svar, som bland annat visar att 58 procent anser att hyresrätter med låg hyra bör prioriteras när nya bostäder planeras.

PRO menar att både stat och kommun måste ta ett större ansvar för bostadspolitiken, till exempel genom ett återinfört investeringsstöd för hyresrätter med låg hyra, ett skattesystem som underlättar flyttar och offentliga anslag för att bygga hissar i det befintliga bostadsbeståndet. Kommunernas allmännyttiga bostadsbolag behöver också komplettera sitt affärsmässiga uppdrag med att ta ett tydligt samhällsansvar.

– Enligt grundlagen har staten och kommunerna ansvaret att trygga rätten till bostad. Vi i PRO är gamla nog att minnas en tid när politiken tog det ansvaret. Det är hög tid att göra det igen, säger Åsa Lindestam.

Läs hela programmet här.