Sex av tio hushåll har bolån på över halva bostadens värde. Samtidigt hamnar tre av tio hushåll över den övre amorteringsgränsen med en belåning på 70 procent.
Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån.

KÄLLA: Statistiska Centralbyrån

Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan i mars i fjol samlat in uppgifter om hushållens belåningsgrad på uppdrag av Riksbanken.

– Vi kan se att 60 procent av hushållen har en belåningsgrad på över 50 procent. Några hushåll ligger på en högre nivå, åtta procent har en belåningsgrad på 85 procent eller mer baserat på aktuell marknadsvärdering, säger Anton Bratt, nationalekonom på SCB, i ett uttalande.

Belåningsgraden beräknas på bolånets storlek dividerat med värdet på säkerheten, det vill säga själva bostaden. Ett hushåll med 1,6 miljoner i lån för en tvåmiljonersbostad har alltså en belåningsgrad på 80 procent. Det påverkar bland annat hur mycket man behöver amortera.

– Hushåll med en belåningsgrad på mellan 70 och 85 procent har i snitt en ränta som ligger 0,09 procentenheter högre än hushållen med en belåningsgrad på mellan 50 och 70 procent, säger Anton Bratt.

Eftersom statistiken blott är drygt ett år gammal finns inga tidsserier. Trots det kan man se att andelen med en belåningsgrad under hälften har minskat från 42 procent i mars i fjol till 40 procent i april i år.

– I förhållande till bostadens värde är hushållen alltså högre belånade i dag än för ett år sedan, säger Anton Bratt.

SCB konstatrerar också att närmare fyra av tio i april i år hade en belåningsgrad på över 70 procent. Det är tio procentenheter högre än snittet av samtliga bolåneavtal.