Hemnets Köparbarometer för juni visar att bara elva procent av bostadsköparna tror att priserna sjunker det kommande halvåret.
Det tangerar den tidigare lägsta noterade nivån från mars 2021.

KÄLLA: Hemnet

Andelen köpare som tror på ett prisfall de kommande sex månaderna har minskat med 1,7 procentenheter sedan i maj. Samtidigt har andelen som tror att priserna går upp ökat med 2,1 procentenheter. Det innebär sjunde månaden i rad med stigande förväntningar på bostadsmarknaden.

– Att vi nu fått den första räntesänkningen bekräftad har stärkt utvecklingen på bostadsmarknaden och både priser och aktivitet steg tydligt i maj, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, i en kommentar.

Han menar att faktumet att historiskt få köpare tror på prisfall är ett tydligt tecken på den starka marknaden som setts under våren.

– Mot bakgrund av den långa tuffa period vi haft på bostadsmarknaden och de orosmoln som fortsatt finns kring bland annat ränteutvecklingen är det anmärkningsvärt att det är så få som tror på nya perioder av prisnedgångar framöver.

Undersökningen genomförs bland köpare på Hemnets sajt och har minst 600 respondenter.