Varannan förälder med barn under 18 tror inte att barnen kommer att kunna ta sig in på bostadsmarknaden innan de fyller 30 utan ekonomisk hjälp.
Det visar en ny barnfamiljsundersökning av SBAB.

KÄLLA: SBAB

Hälften av föräldrarna med underåriga barn tror att det kommer att krävas ekonomisk hjälp för att de ska kunna flytta hemifrån innan 30. SBAB:s barnfamiljsundersökning visar också att var tionde förälder inte kan spara något alls åt barnen, trots att genomsnittssparandet ligger på runt 680 kronor i månaden.

– Som förälder vill man hjälpa sina barn, men det är långt ifrån alla som har de ekonomiska musklerna som krävs. Småbarnsföräldrarna är lite mer optimistiska än dem med äldre hemmaboende barn. Det kan tyda på en tillförsikt om att situationen för unga på bostadsmarknaden kommer att bli bättre, till exempel genom politiska reformer, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom, i en kommentar.

Hon menar att det inte är någon nyhet att det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, men ändå anmärkningsvärt att så många som hälften inte tror att barnen kan köpa bostad innan 30.

– Särskilt i ett bostadsägarland som Sverige.

Fyra av tio föräldrar har inget särskilt mål med sitt sparande åt barnen, men bland dem som har ett syfte är ”flytta hemifrån” det primära.

– Det är tydligt att många föräldrar prioriterar sparande för att underlätta för barnen att flytta just hemifrån – kanske visa av egna erfarenheter. Det har under lång tid varit svårt att ta sig in på bostadsmarknaden som ung, säger Linda Hasselvik.