Den svenska kronan är efter ett par års kräftgång nu på väg att stärkas. Det säger Handelsbankens nya konjunkturprognos.
Dock kommer lyftet först efter sommaren.

Christina Nyman, chefsekonom. BILD: Handelsbanken

– Den som hoppas att en starkare krona betyder en förstärkt reskassa riskerar att bli besviken. Lyftet kommer att dröja till efter sommaren, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman i ett uttalande.

Däremot går Sverige redan nu mot ljusare ekonomiska tider, där en lägre inflation banar väg för lägre räntor och fler stimulanser från regeringen. I sin tur leder det till starkare arbetsmarknad och mer pengar till hushållen.

Handelsbanken räknar med att BNP ökar med 0,4 procent i år, följt av 2,8 procent nästa år och 2,4 år 2026, vilket ger en starkare tillväxt än i de flesta andra europeiska länder.

– Hushållens framtidsutsikter har ljusnat och aktiviteten på bostadsmarknaden ökar. Vi tror att bostadspriserna stiger med 3-4 procent per år. Det höga sparandet indikerar också att hushållen som helhet har en buffert och att dagens konsumtionsnivå inte är hög givet hushållens inkomster, säger Christina Nyman.

De räknar dock inte med någon större ökning i byggandet, eftersom befolkningsprognoser visar på kraftigt minskande befolkningstillväxt de kommande tio åren.

– Att hålla jämna steg med befolkningen skulle betyda halverat byggande från dagens redan låga nivåer. Riktigt så svagt tror vi inte att det blir. Det är fortfarande brist på bostäder framför allt i storstads- och universitetslänen där befolkningen väntas fortsätta att öka.