När det finska bolaget Raksystems, som bland annat erbjuder husbesiktningar och energideklarationer, klev in på den svenska marknaden 2020 gjorde de det genom att förvärva sju bolag. I dag är de ännu fler och den svenska marknaden utgör 40 procent av koncernens omsättning.
Nu byter de namn.

Robert Kühnel, vd. BILD: Sustera

Nu samlas alla Raksystems bolag under det nya namnet Sustera och planerar fler förvärv, samtidigt som de ökar fokus på befintliga fastigheter.

– Vi vill som koncern öka vår omsättning från 90 till 250 miljoner euro de kommande fem åren och vi ser att vi kan växa betydligt på den svenska marknaden, säger Robert Kühnel, vd för Sustera Sverige, i ett uttalande.

Framtidstron bygger på att livscykelperspektivet ökar i betydelse när energirenoveringar och återbruk ska möta EU-krav.

– Även fastighetsbranschen behöver förändras för att bli både miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Bland annat genom energieffektivisering och uppdateringar av våra fastigheter för att förlänga deras livslängd, säger Robert Kühnel.

– Men det krävs även ett livscykelperspektiv ända från projektering till förvaltning för att uppnå målen. I dagens marknad blir det dessutom ännu viktigare att fokusera på det som på riktigt skapar värde, det vill säga fastighetens driftnetto.

Enligt Susteras beräkningar kan de via sina tjänster reducera kundernas co2-utsläpp med en miljon ton till 2028.

I den nya strategin finns också planer för expansion till nya marknader utomlands.