Barometrar och termometrar på bomarknaden pekar uppåt.
Åtminstone Hemnets Köparbarometer, Ordna Bolåns Bolånebarometer och SBAB/Boolis Bomarknadstempen.

BILD: Booli

I Köparbarometern hos Hemnet är det nu 46 procent av köparna som tror att priserna stiger de kommande sex månaderna, vilket är en ökning med två procentenheter sedan i april. Fortsatt är optimismen störst i Stockholm, där siffrorna nu är på samma höga nivå som i maj 2021.

– Den förhållandevis starka bostadsmarknaden vi sett under våren fortsatte i april. Priserna fortsatte uppåt vilket var väntat mot bakgrund av de höga prisförväntningarna hos köparna, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet i en kommentar till mätningen.

KÄLLA: Hemnet

Hos Ordna Bolån tror man på prisrally, efter att Bolånebarometern i den senaste mätningen visat att 48 procent nu förväntar sig ökande bostadspriser det närmaste halvåret, och att det nu går fler än tre optimister på varje pessimist.

– Men det finns en risk att prisrallyt blir kortvarigt. Förutsättningarna för en långsiktig prisuppgång i takten vi lär se de närmaste månaderna är inte optimala. Inflationen i USA och en allt svagare svensk krona kan påverka takten på Riksbankens räntesänkningar, kommenterar Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån, deras mätning.

KÄLLA: SBAB/Booli

Också SBAB/Boolis indikator Bomarknadstempen visar att temperaturen fortsätter att stiga på bostadsmarknaden. De menar dock att det ännu är långt kvar till normal vårvärme.

– Bomarknadstempen har nu förvisso stigit varje månad sedan årsskiftet, driven av framför allt kortare försäljningstider. Det historiskt mykcet stora utbudet av bostäder och många återpublicerade annonser bidrar dock till att det alltjämt är långt kvar till mer normal vårvärme på bostadsmarknadne. Villamarknaden är något mindre kall än den för lägenheter, även om gapet mellan dem har minskat lite på senare tid, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett uttalande till undersökningen.