Fastighetsbyrån noterar att ett starkt ledarskap med jämn fördelning av kvinnor och män i ledande roller är en avgörande framgångsfaktor hos dem. Därför startar de nu initiativ för att öka andelen kvinnor i ledarskapsposition.

Linda Nyström och Johan Engström. BILD: Fastighetsbyrån

Av Fastighetsbyråns ledare är 37 procent kvinnor. En ökning från 25 procent år 2016 – men fortfarande inte jämställt. Målsättningen, skriver de i ett pressmeddelande, är en så jämn fördelning som bara är möjligt. Fördelningen 60/40 åt båda håll menar de är godtagbar.

För att nå detta tar de nu sikte på att locka fler kvinnor till ledande roller.

– Vi har redan gjort en resa under de senaste åren, men är inte nöjda än. För oss är det viktigt att ha en jämn fördelning av kvinnor och män i ledande roller – inte minst för att säkra karriärmöjligheter, bredda perspektiven samt skapa och bibehålla en sund företagskultur, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i uttalandet.

Eftersom de vill skynda på utvecklingen startas nu ett antal initiativ med grund i input från de kvinnliga franchisetagarna. Till exempel inleddes i slutet av april nätverksträffar för kvinnliga fastighetsmäklare på huvudkontoret, där tanken är att deltagarna ska gå därifrån med breddat kontaktnät och ökat självförtroende.

Man kommer också att starta ett mentorprogram som ska följa en tydlig process för att ”underlätta kunskapsöverföring, personlig utveckling och karriärstöd”. Alla franchisetagare är välkomna att ställa upp som mentorer.

– Genom ett utökat nätverk, mentorskap och inspiration ska vi stärka alla våra kvinnliga fastighetsmäklare som är nyfikna på att ta nästa steg i sin karriär. Syftet med nätverksträffarna är att etablera ett forum med plats för diskussioner och erfarenhetsutbyte, och mentorprogrammet blir ett perfekt komplement, säger Linda Nyström, HR-chef på Fastighetsbyrån.