Nu föreslår Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) en översyn av fastighetsmäklarlagen. I en skrivelse till regeringen omfattas tio områden av förslaget.

Gunilla Paulsson. BILD: FMI

– Att fortsätta utveckla lagstiftningen är nödvändigt för tryggare fastighetsaffärer och vi har identifierat ett antal områden där vi ser behov av ändringar, säger myndighetschefen Gunilla Paulsson i ett uttalande.

Ett av områdena gäller behovet av reglering av budgivningar i samband med fastighetsaffärer, ett område som i dag är mer eller mindre oreglerat. FMI föreslår en helhetsöversyn av regleringen, vilken i dag präglas av en rad osäkerhetsfaktorer som dolda bud och brist på transparens.

– Budgivning orsakar ofta oro hos konsumenter och leder till många frågor och anmälningar. Ett grundläggande krav borde vara att budgivare säkert kan identifieras, men det finns även anledning att utreda andra åtgärder så som bindande bud för att göra budgivningsprocessen tryggare, säger Gunilla Paulsson.

Andra områden som berörs i skrivelsen är bland annat förekomsten av lockpriser, hyresförmedling och en uppdatering av regelverket som omger redovisning av bostadsrätters indirekta nettoskuldsättning.

– Vi vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att genomföra en översyn av lagstiftningen och i vår skrivelse pekar vi på några av de behov som finns, säger Gunilla Paulsson.