I fjol ägdes 38 180 fritidshus av utländska ägare.
Det är 6,2 procent av Sveriges totala fritidshusbestånd, rapporterar Statistiska Centralbyrån.

Det utländska ägandet av stugor i Sverige ökade 2023, om än marginellt, visar Statistiska Centralbyråns siffror. Av de 6,2 procent utlandsägda fritidshusen är norska medborgare den största gruppen ägare med 32 procent, eller 12 212 till antalet. Därpå följer tyskar och danskar med 29 respektive 25 procent.

De regionala skillnaderna är dock stora. Andelen utländska ägare är flest i Kronoberg och Värmland med 37 respektive 24 procent av det totala beståndet, medan det utländska ägandet i områden som Stockholm, Uppsala och Gotland uppgår till mindre än en procent.

Norskarna föredrar Västra Götaland, danskarna Kronoberg och Skåne, tyskarna Kalmar medan holländarna kan tänka sig att resa lite längre, till Värmland.

Därutöver ägs över 13 500 svenska fritidshus av svenskar boende utomlands.