Carola Russmark och Oskar Öholm leder sedan årsskiftet branschens båda medlemsförbund Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.

Hur känns det?

OSKAR ÖHOLM: Det känns både spännande och utmanande, precis som det ska göra på ett nytt jobb. Men läget på bostadsmarknaden och den utmanande situationen för branschen gör förstås att jag kliver in i det här jobbet med andra frågor på dagordningen än man kanske hade haft för ett par år sedan.

CAROLA RUSSMARK: Det känns otroligt spännande. Jag som verkat i denna bransch under så pass lång tid ser detta som nästa drömsteg på min karriär, där jag får påverka branschen på en ännu högre nivå. Som både tidigare mäklare och företagsledare kommer jag in i förbundet med rätt glasögon och en stor förståelse för våra medlemmar Berätta om er själva!

OSKAR ÖHOLM: Jag ska till att börja med konstatera att jag inte är mäklare. Däremot har jag i över 20 års tid arbetat med frågor kopplade till fastighets- och bostadsmarknaden på olika sätt. Dels i politiken där jag bland annat var riksdagsledamot under åtta års tid, dels i näringslivet och nu senast som vd för Fastighetsägarna Stockholm. Privat är jag en medelålders småbarnspappa som delar fritiden mellan vardagspusslande på Kungsholmen och vandrande i den jämtländska fjällvärlden.

”vi måste prata mer om vad vi kan göra för fler långa och hållbara karriärer som fastighetsmäklare”

CAROLA RUSSMARK: Jag är en energisk trebarnsmamma som bor i Vega, Haninge, uppvuxen i förorten utanför Uppsala tillsammans med min syster och mamma. Min tid spenderar jag helst med familjen och jag är en stor supporter i mina barns aktiviteter. Merparten av arbetslivet har jag ägnat åt mäklarbranschen – det är här mitt hjärta hör hemma. Startskottet blev våren 2008 då jag som nyexaminerad mäklare flyttade till Stockholm. Efter några år som innerstadsmäklare utvecklades min roll till en kombinerad projektledarroll för nyproduktionsutveckling. Jag har jobbat inhouse både hos byggföretag och åt några av de mest framgångsrika mäklarbyråerna i Stockholm. De senaste tio åren har jag haft äran att som vd leda ett fantastiskt gäng på Alexander White Fastighetsmäkleri, en byrå med bland annat spetskompetens inom nyproduktion men i en småskalig entreprenörsanda.

Vilka är för- och nackdelarna med två förbund?

OSKAR ÖHOLM: Jag är lite för ny i rollen för att ha en bestämd åsikt om det än. Däremot är det en sak som är uppenbar när man kommer utifrån och det handlar om vikten av att nå samsyn i de frågor som är centrala för branschens utveckling. Även om Mäklarsamfundet representerar nästan nio av tio mäklare tror jag att den samsynen är central i relation till beslutsfattare och andra intressenter.

CAROLA RUSSMARK: Som alltid bör det finnas alternativ och valmöjligheter för människor. Jag skulle inte påstå att jag kan hitta några nackdelar med att det finns två förbund. Det ställer krav på oss som förbund att utvecklas och förbättras, men även på dig som medlem att aktivt reflektera och välja det alternativ som passar dig bäst – vilket är en viktig aspekt för att förbli nöjd. Det gäller i alla branscher där det erbjuds tills synes två likvärdiga tjänster, ibland behöver man gräva lite för att hitta ganska tydliga skillnader. FMF styrs i tydlig entreprenörsanda med korta och flexibla beslutsvägar och som oftast är mer framträdande i en något mindre organisation. Vi som arbetar inom förbundet har en bakgrund i entreprenörskap, eget företagande och de allra flesta har mäklarerfarenhet vilket jag är övertygad om präglar vårt sätt att tänka på och vår starka förståelse för våra medlemmar.

Vad har det andra förbundet som ert förbund saknar?

OSKAR ÖHOLM: Jag gissar att storleksskillnaden ibland kan skapa en mer familjär stämning i Fastighetsmäklarförbundet, som kanske kan göra beslutsvägar kortare ibland.

CAROLA RUSSMARK: Jag tycker att Mäklarsamfundet har varit bra på att behålla sina medlemsföretag. Utifrån egen erfarenhet som både mäklare och företagare i branschen upplever jag att Fastighetsmäklarförbundet har ett mer tilltalande upplägg på samma typ av tjänster. Det blir min uppgift att arbeta med och att presentera de fördelar jag själv har upplevt för fler drivna företagare och fastighetsmäklare under året.

Hur vill ni vara som ledare?

OSKAR ÖHOLM: Inlyssnande, analytisk och tydlig. Allra helst i den ordningen. För mig som är gammal i frågorna men ny i branschen gäller det att kombinera utifrånblicken med mycket lyssnande och samtalande.

CAROLA RUSSMARK: Jag vill leda med förtroende genom att vara den personen du litar och tror på, en ledare som du kan berätta precis hur du känner till, men som också vägleder genom tydlighet. Min ambition är att alla ska känna sig delaktiga i arbetet att nå vårt gemensamma mål – mina kollegor, förbundets medlemmar och alla andra viktiga spelare som är med och påverkar branschen. Jag vill skapa en känsla av ömsesidigt deltagande och tycker att alla som kan påverka har en skyldighet att göra det för varandras och branschens framgångar.

Vad kommer ni att prioritera under er första tid?

OSKAR ÖHOLM: En bra kaffemaskin! Man ska inte underskatta personliga relationer i en organisation, allra särskilt i en medlemsorganisation. Min plan är nu att dricka väldigt många koppar kaffe med medlemmar, journalister, politiker och andra personer som är viktiga för vår bransch.

CAROLA RUSSMARK: Att öppna för och inleda alla viktiga samtal som behövs för att branschen ska förbättras för alla mäklare. Jag vill lära känna människorna som är med och påverkar hur mäklare och företagare arbetar i dag och i morgon. Vi behöver samtala och lägga upp en plan för de mest akuta åtgärderna som den här branschen behöver ta tag i. Redan under mitt första möte med styrelsen på Fastighetsmäklarförbundet, har det varit tydligt att förbundet vill fortsätta hitta rätt områden att driva för att komma framåt. För det är precis det, det handlar om – att komma framåt. Utmaningen blir att acceptera att allt inte går att förändra på en gång, men vi ska göra vårt yttersta för att få bollar i rullning.

Hur kommer medlemmarna märka att de har nya vd:ar?

OSKAR ÖHOLM: På ett sätt kan man säga att det inte ska märkas allt för mycket. Det finns en mycket stabil verksamhet i Mäklarsamfundet, en värdegrund att stå på och en medlemsleverans som är tydlig. Det förändras inte av ett vd-skifte. Sedan är jag en annan person, som med mina erfarenheter och min bakgrund så klart kommer sätta min prägel som vd och talesperson.

CAROLA RUSSMARK: Våra medlemmar kommer märka att aktiviteterna, de offentliga samtalen och även platsbesöken kommer att öka. Vi vill styra och höras mer i vissa forum, vi behöver ta ännu större plats i förarsätet. Vi har som ambition att jobba nära medlemmarna och möjliggöra för fler sporadiska och kontinuerliga dialoger som behövs för att påverka beslut utifrån mäklares upplevelser och behov.

På vilket sätt kommer ni att stödja era medlemmar?

OSKAR ÖHOLM: Kärnuppdraget handlar om att leverera konkret och tydlig medlemsnytta. Det gör vi så klart varje dag i alltifrån vår omfattande juridiska rådgivning till spridande av den kunskap om yrket som finns i vår organisation. Men i det läge vi har i ekonomin och på bostadsmarknaden tror jag också det är helt centralt att driva opinion och påverkansarbete. Om antalet transaktioner minskar på bostadsmarknaden är det förstås dåligt för mäklare, men det är precis lika illa för samhällsekonomin och rörligheten på bostadsmarknaden i stort. Bland våra medlemmar finns en gedigen förståelse för hur bostadsmarknaden fungerar i verkligheten, som vi ska sprida också till beslutsfattare.

”branschen upplever en överexploatering av mäklare, samtidigt som nyutbildade måste försöka slå sig fram med alldeles för bristfällig vägledning”

CAROLA RUSSMARK: På alla sätt vi kan och redan gör. Vi tillhandahåller hela verktygslådan man kan tänkas behöva som fastighetsmäklare därute. Inte minst fortsätter vi slå ett slag för vår ovärderliga, obegränsade och kostnadsfria telefonrådgivning. På bara ett par år har samtalen ökat med över 242 timmar. Det ger oss ett kvitto på hur viktig vår rådgivning är för våra medlemmar. Vi bidrar till säkra processer, förhöjd kunskap och kvalitet som i slutändan leder till färre antal anmälningar, både mot mäklare och mellan säljare och köpare. I tider som dessa, får man verkligen passa på att se utmaningen som en chans att utvecklas. Vi kan bara bli bättre, och det är lättare att uppnå sin fulla potential när vi tvingas till utveckling. Det gäller för alla delar i livet.

Vad behöver förändras i branschen?

OSKAR ÖHOLM: Förutsättningen för en framgångsrik branschutveckling handlar till syvende och sist om att människor ska välja fastighetsmäklaryrket – och bli kvar i det när de väl valt det! När jag ser hur många som slutar tidigt är det en viktig signal om att vi måste prata mer om vad vi kan göra för fler långa och hållbara karriärer som fastighetsmäklare. Detta om något är en kärnfråga för en branschorganisation, både i relation till sina medlemmar och i samverkan med akademin och det kringliggande samhället.

CAROLA RUSSMARK: Mäklaryrkets status. Jag tror vägen dit är genom ett närmre samarbete med myndigheter och regering, med riktade insatser för att få bort oseriösa aktörer, i kombination med att granska utbildningen, höja antagningspoängen och implementera fortbildningskrav. Det är glädjande att det införs nya krav på mäklarutbildningen från 2028, med bland annat förlängd praktik, vilket har varit välkommet under längre tid. Men det behövs mer än så. Det är också viktigt att man pratar om yrket på rätt sätt under utbildningarna så att det blir tydligare för studenten vad som förväntas av dem. Just nu upplever branschen en överexploatering av mäklare, samtidigt som våra nyutbildade mäklare måste försöka slå sig fram med sina utsatta provisionslöner, extrem konkurrens och alldeles för bristfällig vägledning från både skolor och arbetsgivare. Jag tycker att fördomar om mäklare som gör snabba pengar för enkla insatser är tröttsamt, när omgivningen missar att det är ett av de yrken där du förväntas jobba övertid och flera jobbar för ren provisionsersättning, många gånger utan en dräglig lön i slutet på månaden.

Vilka samarbeten och politiska frågor är viktigast att driva?

OSKAR ÖHOLM: Ett tydligt område för samverkan är förstås samsyn kring hur vi hanterar lagkrav, regelverk och utveckling av god mäklarsed. När det gäller politiken är jag genuint oroad över att vi nu ser en kombination av minskat antal transaktioner på den ägda marknaden, en dysfunktionell hyresmarknad och en tvärtnit för nybyggnation. Det är en giftig cocktail där vi behöver ha en samhällsdiskussion om reformer som ökar rörligheten på bostadsmarknaden och sänker trösklarna för nästa generations bostadsägare.

CAROLA RUSSMARK: De samarbeten som är avgörande för branschens utveckling, är de med våra närmsta myndigheter och beslutsfattare som har inflytande över mäklarkåren. Samarbetet mellan oss och Mäklarsamfundet som branschrepresentanter spelar också roll. Det vi kan åstadkomma tillsammans respektive enskilt var och en, är likställt med natt och dag. Att få bättre förståelse för varandra och jobba mot samma riktning är vad som behövs för att komma framåt. Fastighetsmäklarförbundet kommer ta plats i förarsätet för att driva viktiga branschfrågor med våra beslutsfattare. En position någon av oss måste äga och som vi är beredd på att ta. På den bostadspolitiska fronten finns många utmaningar – som EU-land utmärker sig Sverige med sina höga reavinstskatter på bostadsförsäljningar, vilket försämrar rörligheten på marknaden, försvårar matchningen på arbetsmarknaden och begränsar det befintliga bostadsbeståndet. En lättnad av flyttskatterna skulle ge rörelse på Sveriges bostadsmarknad och ha en positiv inverkan på människors privatekonomi och därmed samhällsekonomin.

Carola Russmark
FÖDD: 1983 i Uppsala.
BOR: I Vega i Haninge.
DRÖMBOENDE: En villa med stora glaspartier i natur och skog.
FAMILJ: Sambo och tre döttrar; 14,12 och 10 år.
FRITIDEN: Film, teater, musik och inredning.
GÖR OM TRE ÅR: Ser resultatet av ett större och starkare förbund.

Oskar Öholm
FÖDD: 1980 i Falun.
BOR: Bostadsrätt på Kungsholmen i Stockholm.
DRÖMBOENDE: Staden till vardags, fjällen när jag är ledig.
FAMILJ: Gift med Linda, pappa till Gösta och Sven.
FRITID: Fjällvandring och längdskidåkning.
GÖR OM TRE ÅR: Läser fler böcker än småbarnslivet medger just nu.