Fastighetsbyrån skapar dedikerad position i bolaget för att arbeta mot penningtvätt.
Ansvaret blev Anders Holmströms.

Efter att ett mäklarföretag för första gången fått 200 000 kronor i sanktionsavgift för bristande åtgärder mot penningtvätt, rekryterar nu Fastighetsbyrån Anders Holmström som ansvarig för penningtvättsarbete och AML (Anti money laundering).

– Vi har lagkrav, och även ett samhällsansvar, att bekämpa penningtvätt och den utbredda kriminalitet som har så stor negativ påverkan på hela samhället. Och nu får vi på Fastighetsbyrån en dedikerad person för att arbeta med frågan. Dels handlar det om att sätta ännu större fokus på frågan, dels om att underlätta för alla mäklare att göra rätt, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i ett uttalande.

Anders Holmström. BILD: Fastighetsbyrån

Anders Holmström har en lång bakgrund inom bank- och finansväsendet med fokus på regelefterlevnad och AML-frågor. Hans uppdrag på Fastighetsbyrån blir att sätta strukturer och effektivisera AML-arbetet.

– Mitt uppdrag handlar mycket om att sätta fokus på frågan och öka kunskapen och medvetenheten – både kring problematiken och hur vi ska göra för att göra rätt. Det handlar om verktyg och strukturer, men en stor del kommer vara att stötta franchisetagare och mäklare kring när och hur man ska rapportera misstänkt penningtvätt, säger han själv i en kommentar.

Han menar att det är ett viktigt område som han ser fram emot att utveckla.

– Brottslingarna behöver medel för att kunna vara verksamma och där vill vi inte vara möjliggörare i deras system. Vi ska göra allt vi kan för att stoppa kriminaliteten och givetvis följa de lagar och regler som finns, säger Anders Holmström.