Nu har FMIs disciplinnämnd beslutat om den första sanktionsavgiften i kombination med en varning för ett mäklarföretag som inte fullgjort sina skyldigheter i arbetet mot AML, för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Sanktionsavgiften landade på 200 000 kr.

Carolina Stegman, vd Stegman Juristbyrå.

Vad kan man då notera som är värt att belysa i detta ärende?

Ärendet initierades av FMI efter att man granskat två mäklare på företaget, och på grund av deras ärenden landat i att man önskade granska även mäklarföretagets allmänna riskbedömning samt företagets rutiner och riktlinjer.

Mäklarföretaget sände in sin allmänna riskbedömning men FMI önskade då få in den allmänna riskbedömningen från tidigare år.

Mäklarföretaget skickade då in handlingar som bestod av mallar. Dessa var dock inte korrekt ifyllda och saknade även datum då de var framtagna samt underskrifter.

FMI bedömde detta som en överträdelse där sanktionsavgiften skulle vara ett kännbart belopp.

När det gäller sanktionsavgifter konstaterar FMI att de granskar hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Vidare tas särskild hänsyn till skador som har uppstått på grund av överträdelsen och graden av ansvar.

Om mäklarföretaget tidigare begått en överträdelse eller är aktivt samarbetsvillig samt snabbt verkar för att överträdelsen ska upphöra kan det ha en försvårande respektive förmildrande effekt på beslutet.

Slutsatserna jag anser att man kan dra av detta är att mäklarföretagens penningtvättsarbete kommer att granskas i större utsträckning framledes och vi kan nu se att FMI också använder möjligheten att meddela sanktionsavgifter.

Arbetet som varje mäklarföretag är skyldigt att genomföra för att uppfylla de krav som lagen ställer på mäklarföretag idag ska utföras kontinuerligt och noggrant.

Min varmaste rekommendation är att inte slarva med detta eller låta det vara en post på ”att-göra-listan” allt för länge.

– Carolina Stegman, jurist och vd Stegman Juristbyrå

 

Ta hjälp av våra kunniga experter
Vi fångar särskilt upp frågor och funderingar från blivande mäklare. Redaktionen letar svar bland personer med spetskunskap verksamma i olika delar av branschen. Mejla dina frågor till experterna@maklarvarlden.se.