Patrick Thomenius, produktägare och senior konsult på Nordkyc

Nyligen avslutade FMI ett tillsynsärende efter att ha granskat ett mäklarföretags allmänna riskbedömning och rutiner för penningtvättsåtgärder. Denna tillsyn resulterade i att mäklarföretaget ålades en varning samt en sanktionsavgift om 200 000 kr för brister i åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

FMI bedömer att företaget saknat en allmän riskbedömning och genom det saknat förutsättningar att uppfylla resterande krav enligt penningtvättslagen. För det så ålades en sanktionsavgift som enligt mina beräkningar uppgår till någonstans mellan 6 och 8 procent av årsomsättningen för de två år som tillsynen avsåg.

Den allmänna riskbedömning som skickades in av mäklarföretaget var daterad efter att tillsynsärendet initierades, alltså efter granskningsperioden. FMI valde därför att inte granska den. Att skicka in dokument som inte är aktuella för granskningsperioden är ett vanligt fel som jag ser att företag gör. Detta resulterar alltid i att tillsynsmyndigheten anser att det saknas en allmän riskbedömning, vilket är en allvarlig överträdelse av företagets skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Mäklarföretaget fick möjligheten att inkomma med rättelse, vilket också gjordes. Den riskbedömning som skickades in med rätt datum var dock en mall som företaget inte fyllt i. Denna riskbedömning granskades av FMI vilket ger oss en del vägledning kring myndighetens praktiska tillämpning av lagen. Man påpekar att det saknas en verksamhetsbeskrivning samt att det saknas en beskrivning av vilka risker som antas föreligga i verksamheten. FMI sammanfattar det med att den allmänna riskbedömningen inte svarar på frågan om verksamheten kan användas för penningtvätt.

Vidare så gör FMI en bedömning likt Länsstyrelsen att om en allmän riskbedömning saknas så saknas det också förutsättningar för att uppfylla övriga krav, så som kundkännedom. Finns inte en adekvat allmän riskbedömning så kommer detta som oftast resultera i en synnerligen allvarlig brist oavsett vilka andra åtgärder som finns på plats.

Det är värt att poängtera att detta är ett första beslut om sanktionsavgift, varför man inte ska dra för stora växlar. Samtidigt är det nog så att många mäklarföretag har ett arbete framför sig för att få allt på plats. Det viktigaste medskicket är att ta tag i arbetet med allmänna riskbedömning i tid och anpassa den efter verksamheten, annars kommer vi tyvärr få se många fler tilldelas sanktionsavgift. Ni är välkomna att kontakta oss på Nordkyc för att få värdefulla råd kring ert arbete.

Patrick Thomenius, produktägare och senior konsult Nordkyc