Trots att kvinnor både har lägre inkomst och enligt mätningar ”lägre ekonomisk kunskap” är de bättre på att betala sina skulder.
Det visar en undersökning från det privata inkassoföretaget Alektum group.

Kvinnor tjänar i genomsnitt tio procent mindre än män, och deras pension ligger 30 procent under männens. Trots detta är kvinnorna tolv procent bättre än männen på att betala sina inkassokrav.

Det rapporterar Alektum group som är det privata inkassoföretag som gjort mätningen.

– Det är tydligt att kvinnors betalningsmönster skiljer sig från mäns på ett positivt sätt. Vi ser en högre grad av punktlighet och engagemang från de skuldsatta kvinnor vi möter, trots att kvinnor fortfarande har det sämre ekonomiskt ställt, säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum group.

Deras undersökning visar också att 72 procent av svenska män har tillräckliga kunskaper för att hantera sin egen ekonomi, medan bara 53 procent av kvinnorna når samma kunskapsnivå.

– Det finns ett tydligt samband mellan låg kunskap och överskuldsättning, och den senaste tiden har vi sett att kvinnors skulder ökar i högre takt än männens. Därför är det otroligt intressant att de uppvisar ett bättre beteende när det gäller att betala sina skulder, säger Moa Tyborn.