Det handlar om att ha de rätta verktygen för att lyckas i mäklarbranschen. I dagens läge kan det till exempel handla om specialiserade kurser i AI eller i nya juridiska aspekter som är avgörande för att möta branschens krav.
Det skriver Ester Sundin Hemström, mäklare och vd för Mäklarhusets Härnösandskontor, i en krönika.

Ester Sundin Hemström. BILD: Mäklarhuset

I dagens snabbrörliga bransch är det inte bara fråga om att ha en passion för fastigheter, juridik och marknadsföring som nyckel till framgång. Det handlar också om att ha de rätta verktygen och kunskaperna för att lyckas och vara uthållig.

För att ha en framgångsrik karriär som fastighetsmäklare måste man ständigt utbilda sig, men också bilda nätverk med sina kollegor i branschen. Vi har med det digitala ibland glömt bort hur viktigt det är att träffas fysiskt, samtala och skapa nya kontakter med varandra. Det är genom att uppdatera sig på aktuella ämnen, och ha ett gott samarbete, som vi lyckas! Sedan finns det även andra pusselbitar som ska falla väl in på plats, till exempel som hur man är som person och som mäklare. Vi kan ibland vara ett lite speciellt släkte…

Specialiserade kurser inom områden som marknadsföring, det nya AI, förhandlingsteknik och juridiska aspekter av fastighetsöverföringar är avgörande för att kunna möta de krav och utmaningar som fastighetsbranschen ställer. Genom att fördjupa sina kunskaper inom specifika områden kan mäklare erbjuda sina kunder en överlägsen service och samtidigt öka vårt anseende i branschen.

Men utbildning handlar inte bara om att absorbera teoretisk kunskap. Praktisk erfarenhet är lika viktig – det och att, som ovan delvis nämnt, bygga sitt professionella nätverk. Det är i handlingarna och interaktionerna med kunder och kollegor som verklig inlärning sker.

Och utbildning stannar aldrig av. För att hålla jämna steg med en ständigt föränderlig bransch är det avgörande med fortbildning som gör att man utvecklas som professionell. Genom att delta i olika kurser kan mäklare hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna och lagarna inom branschen och säkerställa att de fortsätter att leverera högkvalitativ service till sina kunder.

Genom att investera i sin utbildning och ständigt sträva efter att förbättra sina kunskaper och färdigheter, kan mäklare positionera sig för att nå sina mål och dessutom bli ledande inom sin bransch.

Ester Sundin Hemström, fastighetsmäklare och vd för Mäklarhuset i Härnösand