Andreas Bedinger är sedan två månader Chief of people and culture officer på Svensk Fastighetsförmedling. Han menar att det finns kritiska behov av att, i ljuset av personalomsättningen och de ökade utbildningskraven, ha en bred palett för att skapa en hållbar yrkesroll för mäklare.
– Annars kommer vi att tappa många skickliga mäklare och få svårt att rekrytera nya, säger han.

Andreas Bedinger. BILD: Svensk Fastighetsförmedling

Som Chief of people and culture officer är det Andreas Bedingers roll att bland annat driva frågor om kultur och Svensk Fastighetsförmedlings mänskliga resurser för hela koncernen.

– Tanken med att bygga en koncern är kopplat till den större ambitionen att skapa ett hållbart boendeliv för kunden. Men också att skapa ett hållbart arbetsliv för alla som arbetar i den.

Som ny själv på företaget är han imponerad av hur de arbetar med introduktion och det de kallar onboarding.

– Det är ett tydligt, pedagogiskt och medvetet sätt att sätta in mig som nyanställd i kulturen och vilka förväntningar som finns. Det är väldigt strukturerat uppbyggt, och sen jobbar man mycket med utbildning, vidareutbildning och lärande i stort. Jag har redan fått uppleva flera sådana situationer, bland annat på den stora kickoffen i början av året där man inte bara firar framgångar och belönar medarbetare, utan kollegor också delar med sig av sina bästa insikter.

Andras Bedinger säger att ”best practice” genomsyrar hela verksamheten.

– Det jag märkt hittills är tre delar, ett, man lyfter goda exempel vilket leder till två, att man lär av varandra. Del tre är att skapa träning och utbildning som bygger på denna best practice i kombination med väl vald expertis.

Vad tycker du som ännu har en utifrånblick att mäklare borde lära sig mer av?
– Å ena sidan har mäklarbranschen många goda förutsättningar – eget ansvar, stor frihet i utformning av arbetet. Men trots det märker jag redan efter ett par månader att det finns stora utmaningar i att skapa ett hållbart mäklaryrke. Det blir ofta stressade situationer med långa arbetsdagar och utmanande situationer, och vi vet att yrket sticker ut i jämförelse med andra i det att risken för stress är ovanligt stor.

– Givet utmaningarna och personalomsättningen i yrket, och att FMI höjer utbildningskraven för att rollen är så komplex, leder det med stor sannolikhet till en förändrad mäklarroll framöver som ställer ganska höga krav på både ledare och medarbetare att skapa en hållbar yrkesroll. Det finns kritiska behov som måste mötas för att stå starka och säkra kompetensen framåt, säger Andreas Bedinger.

Han kommer närmast från SVT, en annan stor och komplex organisation där han fick jobba med en bred palett för att hitta kombinationen mellan målmedveten struktur samtidigt som arbetet skulle vara lustfyllt och kreativt.

– Det har jag förhoppningsvis kunnat ta med mig hit. Att få ihop många olika roller och viljor med ett strategiskt affärstänk och utveckla både medarbetare och affären på ett sätt så att de går i takt. Jag hoppas att jag redan har börjat bidra med det.

Har Svensk Fastighetsförmedling främst säljkurser eller finns det annat i verktygslådan?
– Min bild är att absolut, det finns ett centralt och starkt säljfokus – men också Boost academy som innehåller alla möjliga utbildningsdelar i ett digitalt system. Det gör att respektive person kan tillgodogöra sig utbildningar, föreläsningar och webbinar när det passar dem, och de kan vara på alla möjliga olika teman. Arbetet med digital utbildning och fortbildning är väl utvecklad.

En sak som gläder Andras Bedinger är det stora fokuset på ledarutbildningar, som inte bara gäller höga positioner utan alla med ett ledaruppdrag i verksamheten.

– Man lägger tydligt fokus på att det ska finnas stora möjligheter till utveckling och lärande. Kickoffer, ledarkonferenser och olika typer av aktiviteter som kompletterar det lättillgängliga digitala erbjudandet.

Har mäklare förvånat dig på något sätt?
– Jag är förvånad och imponerad över målmedvetenheten, förmågan att ta sig an utmanande situationer både i vardagen, i branschen och på marknaden. Och hur aktivt man jobbar med utveckling och lärande hela tiden, både strukturerat i koncernen men också mäklarna emellan – hur bjussig man är på att dela med sig av både bra och dåliga exempel. De har en social och empatisk kultur samtidigt och jag gillar den kombinationen.

Andreas Bedinger betonar att även om det redan finns ett systematiskt arbete så är det en fortsatt viktig fråga framöver.

– Mäklarna i dag ska orka och vilja med motivation och kraft, för vi behöver många skickliga mäklare. En del i mitt ansvar är att säkra kompetensförsörjningen och ska vi lyckas med det måste vi jobba ännu hårdare med att säkra ännu bättre förutsättningar för att locka folk till yrket. Och få dem att stanna.