Den allmänna riskbedömningen för verksamheten är klar, rutiner och riktlinjer är skrivna och ni har också utbildat alla medarbetare, mäklarna gör sin kundkännedom och allt flyter på. Är ni klara då?

Carolina Stegman, vd Stegman Juristbyrå.

Jag hade i dagarna en penningtvättsgenomgång med ett mäklarkontor och deras mäklare. Efteråt kommer kontorsägaren fram till mig med ett stort leende och uttrycker glädjande ”å vad skönt, nu kan jag lägga detta till handlingarna och veta att det är klart”.

Tyvärr fick hen ett trist uppvaknande när jag bekräftade att det är klart, för nu, men inget som kan bockas av och glömmas bort.

På samma sätt som kundkännedomsarbetet och riskanalysen av kund ska pågå för mäklarna vid varje uppdrag och under hela uppdragets gång skall penningtvättsarbetet för mäklarkontoren vara ett ständigt pågående arbete.

Det kanske inte kräver konstant handpåläggning men medvetenhet och vetskap om att förändringar – i företaget, i omvärlden eller händelser som inträffar – kan medföra att rutiner och riktlinjer behöver ses över måste alltid finnas i bakhuvudet. Det är ett arbete som behöver en noggrann genomgång åtminstone en gång per år då man går igenom flera olika moment såsom att uppdatera den allmänna riskbedömningen, se över rutiner, utbilda och tillse att medarbetarna arbetar som de ska.

I det här sammanhanget är kontinuiteten viktig. Att detta arbete är ett ständigt pågående projekt som såväl mäklare som mäklarföretag har ständigt närvarande. Tyvärr är det inte ett arbete som görs en gång och sedan kan hamna i någon skrivbordslåda och bockas av på någon post-it-lapp som avklarad.

Dessa arbetsmoment behöver ständigt vara närvarande i mäklarvardagen varför mitt råd är att skapa rutiner som medför att detta arbete sker av bara farten i så stor utsträckning som möjligt, och att nyttja de tjänster som finns i mäklarbranschen och som ska underlätta för såväl mäklare som mäklarföretag.

Målsättningen med arbetet är tydlig, vi ska inte ha en mäklarbransch som skapar förutsättningar för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Mäklarbranschen ska vara en del av lösningen i arbetet emot detta.

– Carolina Stegman, jurist och vd Stegman Juristbyrå

 

Ta hjälp av våra kunniga experter
Vi fångar särskilt upp frågor och funderingar från blivande mäklare. Redaktionen letar svar bland personer med spetskunskap verksamma i olika delar av branschen. Mejla dina frågor till experterna@maklarvarlden.se.