Fastighetsbyråns Mäklarpanel för januari visar att köparnas övertag minskar.
Efterfrågan ökar i hela landet och den är som störst i Stockholm.

BILD: Fastighetsbyrån

– Det är fortfarande rekordstort utbud och tydligt köparnas marknad, men vi kan absolut se en ökad optimism bland både säljare och köpare, säger Fastighetsbyråns vd Johan Engström i en kommentar.

På skalan om för vilka bostadsmarknaden är mest fördelaktig, där 0 är köparna och 10 säljarna, landar januarisiffran på 3,01. I december var den 2,6 och förra januari 2,78.

– Trenden från december håller i sig. Skiftet från att prata om räntehöjningar till spekulationer kring när vi får den första sänkningen gör skillnad för både säljare och köpare. Vi ser att fler vågar agera och gå vidare med sina planer på att byta bostad, säger Johan Engström.

KÄLLA: Mäklarpanelen/Fastighetsbyrån

Han menar att trender och förändringar på bostadsmarknaden generellt brukar starta i storstäderna och framför allt då Stockholm. Denna gång är inget undantag.

– Vi ser en tydlig ökning i efterfrågan i Stockholm sedan i oktober. Det kan tyda på en återhämtning på marknaden och att resten av landet kommer att gå i huvudstadens fotspår.