Med fokus på att skapa rätt förutsättningar för våra mäklare ökar Svensk Fastighetsförmedling insatsen för vad som bör förväntas av en arbetsgivare”.

Daniel Wallin, Learning & Development Partner och ansvarig bland annat för SF:s egen Mäklarskola ger oss en inblick i hur man arbetar med utbildning och träning på Svensk Fastighetsförmedling.

Vad innebär egentligen rätt förutsättningar?

Det handlar om att slumpen inte ska få avgöra om det går bra för våra mäklare eller inte. Mäklaren är med fördel ofta hårt konkurrensutsatt. Det håller inte att bara gå ut och spela match och hoppas på det bästa, regelbunden träning är en viktig ingrediens för framgång. Det är därför en självklarhet att vi backar upp våra mäklare med möjligheter till regelbunden träning för att ge dem rätt förutsättningar att lyckas.

Hur går det till?

Det börjar med en väl strukturerad onboarding och introduktion. Att direkt få tillgång till träning i allt från vilka vi är, våra verktyg & tjänster men framför allt hur vi gör (läs säljträning) är helt avgörande för en bra start. Därefter arbetar vi löpande med att skapa möjligheter till träning i olika former. Det är viktigt att komma ihåg att det inte räcker med bara ett nedslag och förvänta sig en positiv förändring, som mäklare behöver jag regelbundet söka möjligheter till utveckling för att hänga med i konkurrensen. På Svensk Fastighetsförmedling backar vi därför upp våra mäklare med flera olika möjligheter till träning. Dels personlig som mäklaren kan göra själv när som helst, dels träning för det lokala laget men också centralt anordnad träning för hela organisationen.

I slutändan blir det en fråga om perspektiv.

Med rätt perspektiv där vi ser möjligheter till utveckling som en naturlig del av vår vardag har vi allt att vinna. Lås oss bryta upp det i två övertygelser.

  1. En organisation som ligger i framkant inkorporerar utbildning i strategin för utveckling. En fråga som alltid finns med hos oss redan från start är: ’Hur säkerställer vi rätt typ av träning i det här?’ när vi tar fram nya tjänster, produkter eller utvecklar vårt sätt att arbeta.
  2. Träning är en förutsättning för att lyckas, det vet vi. Vi vet också att träning måste vara relevant och i rätt tid för att få effekt med en direkt koppling till nytta för mäklaren.

Med dessa två övertygelser blir kravställningen tydlig. Vi som arbetsgivare måste klara av att leverera på mer än systemstöd och inspiration. Genom att backa upp allt med relevant träning, kan vi alltid leverera rätt förutsättningar för våra medarbetare att komma i gång som ny, bli långsiktigt hållbar och leverera över tid, både i form av prestation och personlig utveckling.

Vill du veta mer om våra interna utbildningar och hur vi säkerställer att du får rätt förutsättningar till att lyckas i branschen? Hör av dig till oss via jobb.svenskfast.se eller via mail till Rekryteringsansvarig Anna.Liljegrenrassing@svenskfast.se