Förvaltningsrätten har i ett beslut konstaterat att det inte i lag står att en mäklare är skyldig att upprätta och överlämna en lista över spekulanter.
Det rapporterar Mäklarsamfundet.

BILD: Patrik Svedberg

Med jämna mellanrum uppkommer frågan om hur mycket information en säljare har rätt att få om sina spekulanter. En mäklare blev varnad av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) för att inte ha lämnat ut en spekulantlista trots att säljaren velat ha en.

Mäklaren överklagade beslutet och nu har Förvaltningsrätten meddelat att varningen undanröjs.

Där FMI menat att mäklaren agerat i strid med god sed, ansåg Förvaltningsrätten att ”det inte följer av någon bestämmelse i fastighetsmäklarlagen att en mäklare är skyldig att upprätta och överlämna någon lista över spekulanter”.

Rätten hade att ta ställning till både vem som är att anses som spekulant, och huruvida mäklaren är skyldig att lämna över en lista över dessa. Mäklare är skyldiga att redovisa samtliga spekulanters bud, inklusive eventuella meddelanden, till uppdragsgivaren, men det finns inget formkrav på hur dessa ska redovisas för att uppfylla kraven. Det är alltså i sin ordning att lämna uppgifterna muntligen.

”Att fastighetsmäklarlagen uttryckligen ålägger mäklare skyldighet i form av skriftlig dokumentation och överlämnande av anbudsförteckning stöder också uppfattningen att man inte åläggs skyldighet till vare sig dokumentation eller överlämnande av annan form av förteckning kopplad till spekulanter.”

Mäklarsamfundet noterar att vare sig FMI eller Förvaltningsrätten uttalar sig om hur en eventuell spekulantlista förhåller sig till GDPR.

Läs Mäklarsamfundets jurist här.