SEB:s boprisindikator minskar med fyra enheter i november, från plus fyra till noll. Andelen hushåll som tror på stigande bopriser det kommande året är 33 procent, en enhet mindre än i oktober. Lika många tror att priserna sjunker, tre enheter fler än förra månaden.

– Det är dött lopp mellan de hushåll som tror på stigande och sjunkande bostadspriser vilket återspeglar hur tudelad bostadsmarknaden är för tillfället. Villapriserna fortsätter att pressas medan utsikterna för bostadsrätter ser något ljusare ut. Samtidigt råder stora regionala skillnader, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB, i en kommentar till mätningen.

På regional nivå ligger indikatorn på mellan plus 10 och minus 19 enheter, där den gått ned mest i Skåne och upp mest i Norrland.

– Riksbankens nästa räntebesked kommer sannolikt avgöra vilken riktning hushållens boprisförväntningar tar närmaste tiden.

Om hushållen får gissa kommer den om ett år ligga på 4,39 procent, samma gissning som i oktober.

– Hushållen står fast vid att räntetoppen ännu inte är nådd, vilket också förklarar varför allt färre planerar att binda sina rörliga bolåneräntor. Oavsett om de får rätt eller inte kan det vara klokt att vänta med beslutet tills Riksbanken börjar signalera räntesänkningar, säger Américo Fernández.