Bostadsmarknaden är avskräckande för företag som vill rekrytera specialister till Stockholm.
Det är något Stockholms Handelskammare varnat för i flera år, rapporterar Dagens Nyheter.

– Politiken har underpresterat på det här området under åtminstone de senaste tre mandatperioderna, säger Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare till tidningen.

Och det har bara blivit värre, menar de. Företag har de senaste tio åren på ett påtagligt sätt märkt av svårigheterna vid rekryteringar.

– Det har förvärrats de senaste åren. Dynamiken mellan en välfungerande arbetsmarknad och en välfungerande bostadsmarknad är till viss del bruten, säger Daniella Waldfogel.

I en enkät med 130 personalchefer handelskammaren gjorde i fjol angav tre av fyra att bostadsmarknaden i Stockholm är avskräckande – de förlorar specialistkompetens när personer hoppar av för att de inte hittar bostad. Andra företag tar till nödlösningar som att leta andrahandskontrakt som tillfälligt kan erbjudas en nyanställd.

– Vissa företag har möjlighet att hjälpa sina nyrekryteringar eller personer som anställs från till exempel andra länder. I samtal med medlemsföretag hör vi att de kan lösa det under en kortare period, därefter får den nyrekryterade hitta sin egen väg på bostadsmarknaden, säger Daniella Waldfogel till DN.

Hon konstaterar samtidigt att den lösningen inte är önskvärd på något vis.

– Företagen ska inte syssla med detta – de ska syssla med att växla upp sin affär. Men de ser att de inte kan vara konkurrenskraftiga när de söker talanger om det inte går att lösa bostadsfrågan.