Fler än var femte person, 22 procent, uppger att de inte har en tillräckligt stor buffert för klara en oförutsedd utgift.
En av fyra sparar mindre nu än de gjorde för ett år sedan.
Hyresgäster är mer optimistiska om sitt sparande än de som äger sin bostad.
Bland annat det visar SBAB:s undersökning Spartempen.

– Det är oroväckande att sparandet minskar i vissa hushållsgrupper. Särskilt oroväckande är det att mer än var femte person i vår undersökning anger att de inte har tillräckligt med pengar för att kunna hantera en oförutsedd utgift, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB, i en kommentar till undersökningen.

Hon menar dock att det inte är helt förvånande.

– Mångas hushållsekonomi pressas sedan ett par år tillbaka av hög inflation, stigande räntor, högre matpriser och stundtals betydligt högre energipriser än vi har varit vana vid.

Åtta procent uppgav att de inte sparade något alls förra månaden. Samtidigt sparar över hälften av de tillfrågade mer än 2000 kronor i månaden, där den vanligaste orsaken är just en buffert.

– Det är tydligt att kostnaderna slår olika mot olika hushåll. Många kan fortfarande ändå lägga undan relativt mycket pengar varje månad, och det är glädjande att se att så många prioriterar just buffertsparandet då vi vet att det är otroligt viktigt, säger Linda Hasselvik.

KÄLLA: Spartempen/SBAB

Sparandet skiljer sig också mellan könen. Kvinnor sparar mindre än män och är också de som minskat sitt sparande mest. Det är dock främst de som buffertsparar, 70 procent jämfört med männens 61.

Noteras kan också att hyresgäster är nästan dubbelt så optimistiska som bostadsägare vad gäller framtida sparande. 37 procent av hyresgästerna tror att de sparar mer om ett år, medan bara 21 procent av de senare tror det.

– De som äger sitt boende påverkas i betydligt högre grad av hur räntan utvecklas. Där har Riksbanken varit tydlig – räntan bedöms inte falla tillbaka till de nivåer som rådde innan höjningarna inleddes, ens när inflationen är nere på Riksbankens mål, säger Linda Hasselvik.