22 procent av köparna tror på stigande bostadspriser det kommande halvåret. Det är en minskning med nästan tre procentenheter sedan Hemnets senaste mätning Köparbarometern i september.

Samtidigt tror 38,5 procent på sjunkande priser, jämfört med 34,4 månaden innan.

– Att boprisförväntningarna fortsatte ner i oktober var förväntat mot bakgrund av Riksbankens höjning av styrräntan för ett par veckor sedan. Vi har även tidigare sett att räntehöjningar har haft stor påverkan, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, i ett uttalande.

– Samtidigt har vi inte sett någon prisnedgång de senaste månaderna. Men sannolikheten för sjunkande priser ökar ytterligare om styrräntan skulle höjas ytterligare.

Högst prisförväntningar fanns i Stockholm- och Göteborgsområdena.

KÄLLA: Hemnet