Ännu ses ingen ljusning för bostadssäljare. Det visar SBAB:s indikator Bomarknadstempen för september.
Andelen prissänkta lägenheter minskade något sedan augusti – men å andra sidan ökade utbudet och återpublicerade annonser.

KÄLLA: SBAB

SBAB:s senaste bomarknadstemp visar att den sammanvägda indikatorn ligger på historiskt negativa tal. Prissänkningen för bostadsrätter minskade något från augusti men motverkades av ökat utbud och återpublicering av annonser.

Samma gäller om än i mindre omfattning villorna.

– Vår indikator Bomarknadstempen, som väger ihop flera viktiga faktorer för hur lätt det är att sälja en bostad, visar ett fortsatt mycket dystert läge för både villasäljare och säljare av lägenheter. Indikatorn ger stöd åt vår prognos om en viss fortsatt nedgång av bostadspriserna under hösten, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett uttalande.

Den vaga silverkanten består i minskade prissänkningar för lägenheter och svagt stigande budpremier för villasäljare.