Under 2023 har fjärrvärmepriserna nått nya rekordnivåer efter att priserna höjts med i genomsnitt åtta procent – den högsta höjningen sedan 1996.
Det visar den senaste årliga Nils Holgerssonundersökningen som kom i veckan.

Allra mest har priset stigit i Falköping, där Solör Bioenergi höjt med 32 procent sedan i fjol. Men hela tio fjärrvärmebolag har höjt med 20 procent eller mer.

– Aldrig tidigare har vi sett så stora prisökningar på fjärrvärme som i år. Närmare en tredjedel av alla fjärrvärmebolag höjer sina priser med tio procent eller mer. Det är klart att det blir kännbart för kunder när värmekostnaderna stiger så dramatiskt på kort tid, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen, i ett uttalande.

Prisökning fjärrvärme sedan i fjol. KÄLLA: Nils Holgerssongruppen

Just Solör Bioenergi sticker ut med sina höga priser. Dyrast är värmen i Storfors och Nordanstig vilka båda sprängt 1200 kronor per MWh-gränsen.

– Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till ett annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att kundskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall.

– Regeringen bör låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag.