Konsumentverket i Karlstad. BILD: Öyvind Lund

Regeringen vill minska antalet myndigheter, framför allt bland dem med färre än hundra årsarbetskrafter, och nu får ett antal av dem i uppdrag att föreslå hur en sammanslagning dem emellan skulle kunna gå till.

Två av dem är Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), och Konsumentverket som båda ligger i Karlstad.

På FMI avvaktar man nu uppdragsbeskrivningen och ett slutdatum, varpå en arbetsgrupp ska tillsättas för dialog med Konsumentverket.

– Just nu vet vi inte mer än det som står i budgetpropositionen – att regeringen vill pröva frågan om FMI skulle kunna inordnas i Konsumentverket. Det är därför för tidigt att säga något om vad det skulle kunna innebära. Vi behöver sätta oss in i uppdraget och så småningom börja titta på för- och nackdelar, säger Anders Astonsson, kommunikationsansvarig på FMI, i ett uttalande.