Från och med 1 januari 2025 kommer Örebro kommuns småhustomter att säljas via fastighetsmäklare, i stället för som i dag via kommunens tomtkö.
Det beslutade Örebros markplanerings- och exploateringsnämnd vid sitt senaste möte.

Örebro. BILD: Dimi Talen/Wikimedia Commons

– Vi ser att det nuvarande systemet för försäljning av småhustomter är ineffektivt och har tittat på hur vi kan effektivisera samt skapa mer rättvisa för att fler ska få tillgång till att köpa en tomt, säger Kemal Hoso (S), ordförande i nämnden, i ett uttalande.

Fredrik Norrström är markstrateg på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och säger att förändringen ger möjlighet även för den som inte står i tomtkön att köpa en tomt.

– Vi ser att vi med det nya arbetssättet på ett snabbare sätt når de som faktiskt vill och är redo att köpa en tomt här och nu.

Tomterna ska säljas till fasta priser via mäklare, och vem som helst kommer att kunna göra en intresseanmälan. Vid fler spekulanter avgörs det hela genom lottdragning.

I dagsläget står 1605 personer i Örebros tomtkö, och systemet för att administrera den kommer att tas ur bruk under 2024.