Det är fortsatt en mycket tuff marknad för säljare, visar SBAB:s undersökning Bomarknadstempen.

För lägenheter var det färre återpubliceringar och kortare försäljningstider – men samtidigt var utbudet och andelen prissänkta större.

För villor sjönk andelen prissänkta och budpremien ökade något under augusti. Nu återstår att se om det var en tillfällighet till följd av efter sommaren-effekten.

– Bomarknadstempen visar att det är ett fortsatt mycket tufft läge för de som vill sälja sin bostad, sett till Sverige som helhet, oavsett om det handlar om lägenheter eller hus. Samtidigt såg vi i vårt prisindex att villapriserna ökade oväntat mycket i flera regioner i augusti och även för Sverige son helhet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett uttalande i samband med Bomarknadstempen.

Bomarknadstempen. KÄLLA: SBAB

Även lägenheterna visade en svag uppgång, men han menar att det återstår att se om det är en tillfällig effekt efter semestrarna eller inte.

– Särskilt vad avser villor där uppgången var större än vad som kan förklaras av ett normalt säsongsmönster. Med tanke på att vi ännu inte sett räntetoppen och att hösten normalt sett brukar vara en svalare period på bostadsmarknaden talar det för att prisbotten ännu inte är nådd. Men osvuret är bäst, säger Robert Boije.