Trots att bostadspriserna sjönk brett under 2022, har det på grund av på vissa håll dramatiskt stigande levnadsomkostnader blivit betydligt svårare för många att flytta.
Det visar en ny rapport från Mäklarsamfundet.

BILD: Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet ville undersöka huruvida prisfallet i fjol gjort det enklare att ta sig in på bostadsmarknaden och lät analysföretaget Evidens ta fram rapporten ”Prisfall och köpkraft på bostadsmarknaden – ger prisfallet lägre trösklar in på bostadsmarknaden?”.

Svaret blev nej.

– Eftersom prisnedgången sammanföll med kraftigt ökade boendeutgifter och levnadsomkostnader har det blivit betydligt svårare att byta bostad för breda grupper, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet, i en kommentar till rapporten.

De undersökte fyra exempelhushåll på åtta olika orter:

  • Ensamboende unga i åldrarna 20 till 24 år som önskar köpa en mindre bostadsrätt om ett rum och kök
  • Ensamboende i åldrarna 25 till 29 år som önskar köpa en medelstor bostadsrätt om två rum och kök
  • Sammanboende familjebildare i åldrarna 30 till 34 år utan barn som önskar köpa en större bostadsrätt om tre rum och kök
  • Sammanboende familjebildare i åldrarna 30 till 34 år med två barn som önskar köpa ett radhus eller ett medelstort småhus

Det visade sig att möjligheten att köpa bostad inte bara handlar om bankernas formella kreditprövningar, utan också vilka boendeutgifter hushållen kan bära i relation till övriga kostnader. Historiskt har hushåll haft starka preferenser för stabila boendeutgifter som del av sina disponibla inkomster, och analysen visar att samtliga exempelhushåll i dag har sämre möjligheter än 2021.

Bland annat konstaterades att två av fem av de par 30-34 år, som då kunde köpa en trea i Stockholms lågprissegment, inte längre kan det. I Göteborg var de tre av fem. Av unga förstagångsköpare har antalet som kan köpa en bostad minskat med 10 till 40 procent.

– Om inte ansvariga politiker kan blåsa nytt liv i rörligheten på bostadsmarknaden riskerar vi att svika en hel generations drömmar om att bilda familj, flytta hemifrån och kunna tacka ja till jobb, säger André Nilsson.

KÄLLA: Mäklarsamfundet

Läs hela rapporten här.