I Sverige som helhet sjönk bostadspriserna med 0,9 procent i juli, där lägenheter stod för 1,6 och villor för 0,5 procent. Dock finns stora regionala skillnader, rapporteras i SBAB och Boolis husprisindex.

Lägenhetspriserna sjönk mest i Stormalmö följt av Storstockholm, och för huspriserna var det norra och mellersta Sverige som såg störst nedgång. Där såg dock Storgöteborg och Stormalmö stigande priser.

Dock kan konstateras att säsongen påverkar en i övrigt underliggande trend till svag uppgång i samtliga priser.

– Man ska vara försiktig med att dra för stora växlar av enskilda månadsutfall och särskilt under sommarmånader som dessutom har betydligt lägre omsättning än normalt, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar till statistiken.

Han tycker att bostadspriserna snarare visar en förvånansvärt stor motståndskraft sett till den stora ränteuppgången.

– Vi ligger – än så länge – kvar med vår bedömning om ett förväntat sammalagt prisfall omkring 20 procent, så vi tror att vi inte sett den fulla ränteeffekten än. Men det är osäkert.